Debatt

Uten oppfølging kan diabetespasienter miste syn og føtter | Vibeke Sundling og Kristensen

 • Vibeke Sundling
  PhD, førsteamanuensis, fakultet for helse og sosialvitenskap, Universitet i Sørøst-Norge
 • Frode Kristensen
  Førstelektor, fakultet for helse og sosialvitenskap, Universitet i Sørøst-Norge
I Norge må rundt 200 personer hvert år fjerne deler av øyet, og 400–500 blir amputert, skriver innleggsforfatterne.

Oppfølgingen av pasienter som har diabetes i Norge er mangelfull. De trenger hjelp til å hjelpe seg selv.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tenk deg at du har diabetes. En dag våkner du opp og kan ikke se teksten i avisen. Eller du oppdager et sår som ikke vil gro. Hvert år skjer dette med flere hundre mennesker i Norge.

Hvis vi vil hjelpe dem, må helsetjenesten se pasienten som person og sørge for at pasienten har forutsetning til å ta ansvar for oppfølging og behandling. I dag er ikke dette godt nok.

Vibeke Sundling

Skjer uten symptomer

Diabetes kan gi øyenskade og nerveskade. Forandringene skjer gradvis og uten symptomer før skaden er alvorlig.

Dersom øyne og føtter ikke blir undersøkt, kan dette i verste fall føre til synstap og amputasjon. I Norge må rundt 200 personer hvert år fjerne deler av øyet, og 400–500 blir amputert.

Manglende forståelse av hvorfor undersøkelse er viktig – selv når du ikke har symptomer – kan ha alvorlige konsekvenser.

Les også

Nå slipper pappa Arne å stikke Marcus (8) i fingeren flere ganger i døgnet

Mangelfull oppfølging

Helsedirektoratet gir klar anbefaling om oppfølging av øyne og føtter. Regelmessig undersøkelse avdekker øye- eller nerveskade tidlig og forebygger synstap og amputasjon.

Til tross for dette er oppfølgingen mangelfull, spesielt for føtter. En nylig spørreundersøkelse blant personer som har diabetes, viser at kun 1 av 5 går til fotundersøkelse, mens 4 av 5 går til øyeundersøkelse.

Færre enn hver fjerde som nylig har fått diagnosen, vet at de må undersøke øynene, viser tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Dersom de skal kunne ta del i oppfølging av egen sykdom, må de gis informasjon og gode forutsetninger for å ta valg. Samtidig må terskelen for undersøkelse være lav.

Frode Kristensen

Må gjøre undersøkelser tilgjengelig

Undersøkelsene må gjøres lettere tilgjengelig. Det er ikke hensiktsmessig å reise over lange avstander eller vente i måneder for å få fotografert øynene.

Undersøkelse av føtter må settes i system. God diabetesomsorg krever tverrfaglighet, den er avhengig av godt samarbeid mellom leger og annet helsepersonell, og primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må jobbe sammen.

Skal vi lykkes, er det likevel slik at pasienten må tas med i oppfølging og behandling. Det er en direkte sammenheng mellom hvor godt blodsukker og blodtrykk er regulert og utvikling av skader.

Må få hjelp til å ta ansvar

Ingen ønsker å miste synet eller å amputere. God diabetesomsorg har fokus på pasientens beste, ser pasientens perspektiv og gir pasienten mulighet til å være med på avgjørelser. God behandling reduserer ikke bare plager, men også risikoen for senskade.

Pasienter må gis informasjon tilpasset til deres kunnskap og behov, slik at de får best mulig forutsetning for å kunne ta ansvar for veien videre. God kommunikasjon er viktig.

Dersom de forstår hvorfor de bør undersøke øyne og føtter og tilgang til undersøkelse er enkel, vil nok de fleste sørge for å bli undersøkt for å unngå synstap og amputasjon.

Les også

Ny forskning kan bedre behandlingen av diabetes

Utnytte optikere og sykepleieres kompetanse

Hvis vi vil at færre skal miste syn og føtter, bør helsemyndighetene, kommunehelsetjenesten og helseforetakene utnytte kompetansen som optikere og sykepleiere har.

Fotografering av netthinnen og primærvurdering av bilder kan gjøres av optiker, lokalt der pasienten bor. Undersøkelse av føtter kan settes i system og gjøres av diabetessykepleier.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Helse
 2. Sykdom
 3. Folkesykdommer
 4. Debatt