Ser de selv den antidemokratiske retorikken de bruker? | Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er kritisk til retorikken i klimaopprop.

Dette er skumle ideer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Denne teksten ble først publisert på Torbjørn Røe Isaksens Facebook-side.

Er det virkelig mulig at de 25 kulturpersonlighetene og akademikerne som skriver innlegg i dagens Aftenposten ikke har oppdaget den antidemokratiske retorikken som gjennomsyrer innlegget? Eller enda verre, de har sett det, men allikevel valgt å undertegne?

Kronikken handler om miljøsaken, et avgjørende spørsmål. Men det er retorikken om demokratiet, både i kronikken og i kampanjen Extinction Rebellion Norge, som slo meg som oppsiktsvekkende.

Kravet om et opprør, anklager om at systemet har sviktet flertallet, den ekstreme, svart-hvite inndelingen av verden i de som er etiske og rasjonelle og de andre.

Og aller mest oppsiktsvekkende: Forslaget om å innføre et råd som er hevet over politikken, og som tilsynelatende skal styre samfunnet. Dette er skumle ideer.

25 kulturpersonligheter og akademikere støtter skoleelevenes streik for klimaet. Her er noen av dem. Øverst fra venstre: Ingvar Ambjørnsen, forfatter, Maja S.K. Ratkje, musiker, Dag O. Hessen, professor, Jostein Gaarder, forfatter, Lars Lillo Stenberg, musiker, Karl Ove Knausgård, forfatter, Rasmus Benestad, klimaforsker og Maja Lunde, forfatter.

En oppdeling i oss og dem

Her er noen utdrag med mine kommentarer:

«De økologiske krisene som allerede rammer både folk og land, og planeten og dens dyreliv, kan ikke lenger ignoreres, fornektes eller forbli ubesvart av noe menneske med ærefrykt for livet, med evne til rasjonell tenkning, etisk bevissthet eller moralsk ansvarsfølelse.»

– En oppdeling i oss og dem. Vi er de rasjonelle, etiske bevisste og moralske. De andre er det motsatte: irrasjonelle, uetiske og umoralske.

«I samsvar med vår samvittighet og vår fornuft erklærer vi et opprør mot regjeringen og de medansvarlige og handlingslammede institusjonene som truer vår felles fremtid.»

– Ikke en protest, ikke et kall til handling, men et opprør mot regjering og samfunnets institusjoner.

Styresmaktene ikke lenger legitime

«Styresmaktenes bevisste medvirkning til ødeleggelse av naturen er i strid med folkeviljen og har satt allmennhetens interesser til side til fordel for kortsiktig gevinst og privat profitt.»

– Merk ordbruken. Bevisst medvirkning på tvers av folkemeningen for å fremme kortsiktig privat profitt. Uten å si det er argumentet at styresmaktene ikke er legitime, de jobber for andre interesser enn folks. Derav behovet for opprør.

«Når myndighetene og loven ikke kan garantere tilstrekkelig beskyttelse av etterslektens livsbetingelser, er det borgernes rett å forsøke å gjenopprette et ansvarlig folkestyre og fremskynde de løsningene som er nødvendige for å avverge katastrofen. Det er ikke bare vår rett, men vår plikt å gjøre opprør.»

– Myndighetene svikter, lovverket svikter, bare et opprør kan redde verden. Et kjent tema fra alle radikale, utopistiske og revolusjonære bevegelser til høyre og venstre. Og fra krefter de 25 kulturpersonlighetene neppe ønsker å bli assosiert med.

Alle virkemidler må kunne tas i bruk?

«Med dette erklærer vi samfunnspakten for å være brutt, ugyldiggjort av myndighetenes vedvarende mangel på nødvendig handling. Vi oppfordrer enhver prinsippfast og fredelig borger til å gjøre ikkevoldelig opprør sammen med oss.»

– Selve avtalen mellom myndigheter og folk er brutt, den er ugyldig. Hele systemet er råttent. Opprøret er ikkevoldelig, men – som vi kjenner fra ikke-demokratiske bevegelser gjennom historien – åpner vel egentlig argumentet for at alle virkemidler må kunne tas i bruk? Vi er jo ikke simpelthen uenige, myndighetene har brutt selve kontrakten som gir dem legitimitet.

« (…) vi krever at det dannes et råd som skal føre tilsyn med at tiltakene som er nødvendige, blir gjennomført, slik at vår nåværende katastrofale kurs endres.»

– Selvfølgelig ikke det folkevalgte Stortinget, men et annet organ som skal stå over det illegitime systemet.

Jeg har lest slike resonnementer før, men dette kommer ikke fra en avkrok av Internett eller selverklærte antidemokratiske radikalere. Det er 25 profilerte kulturpersonligheter og akademikere som skriver i landets største avis.

Jeg skal unnlate å bruke merkelapper, men ser de selv hva de skriver?

  • Les hele oppropet her:
  • Flere innlegg om skolestreiken:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter