Debatt

Svarer næringsministeren om Repparfjorden: Ti år er ren synsing | Jan Helge Fosså

 • Jan Helge Fosså
  Jan Helge Fosså
  Marinbiolog

Ikke alt fra myndighetene er faktabasert, skriver innleggsforfatteren i sitt svar til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Ingar Storfjell

Kravet om en faktabasert debatt gjelder også myndighetene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et debattinnlegg om det planlagte gruvedeponiet i Repparfjorden 3. mars, konkluderte jeg med at deponiet vil representere en planlagt, alvorlig og langvarig forurensning og følgelig ikke bærekraftig bruk av fjorden.

Ren synsing

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer 7. mars med å ønske seg en faktabasert debatt.

Helt enig. I mitt innlegg har jeg vært nøye med å bygge på fagkunnskap som fremkommer i konsekvensutredningen og i publisert litteratur. Det som synes å være noe av stridens kjerne, er at vi vektlegger forskjellige aspekter ved saken, og at ikke alt fra myndighetene er faktabasert.

Jeg legger vekt på forholdene i og på fjordbunnen, det er tross alt åtte kvadratkilometer som er regulert til deponi. En ødelagt bunn med toksiske tilstander aksepteres av miljømyndighetene som påstår at forholdene vil ordne seg i løpet av rundt ti år.

Det siste strider mot publiserte data fra Repparfjorden, Jøssingfjorden og deponier i utlandet. Ti år er ren synsing.

Jan Helge Fosså

I vannforskriften inngår fjordene i «kystvann», og det er ikke bare vannet i en fjord som defineres som «kystvann» og skal forvaltes. Tang, tare, ålegress og bunnen i hele fjorden, med alle dens organismer og økosystemfunksjoner, er kystvann.

Det jeg diskuterte

Isaksen påpeker at fjordvannet ikke får forhøyede verdier av kobber. Til dels enig, utlekket kobber blir fortynnet og bidrar høyst sannsynlig ikke nevneverdig til økning i fjordvannet. Jeg diskuterer hva som skjer i og ved bunnen. Alt i mitt første innlegg gjelder dette.

Jeg ser ofte at ministre og andre politikere, godt fulgt av industrien, mener at det er de som forvalter sannheten, i motsetning til meningsmotstanderne. Det er slett ikke alltid tilfelle.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mer om gruvedrift i Kvalsund og fjorddeponi i Repparfjorden i Finnmark:

 1. Les også

  Det er ingenting miljøvennlig med døden til en vakker laksefjord | Christine Smeby Evjen

 2. Les også

  Hva mener folk i Kvalsund om gruve-striden?

 3. Les også

  Armin Braimi: Gruvedriften i Finnmark blir en klimanæring, ikke en katastrofe

 4. Les også

  Halvor Dannevig og Brigt Dale: Ja til konsekvensutredning var ja til gruve og fjorddeponi

 5. Les også

  Hanne S. Finstad : Vil historien gjenta seg i Repparfjorden?

 6. Les også

  Ap-ordfører i Finnmark ber politikere i Oslo respektere lokale vedtak

 7. Les også

  Knut Bjørlykke: Hvorfor gruveslam bør lagres på sjøbunnen og ikke på land

 8. Les også

  Aili Keskitalo: Næringsministeren setter miljøet, en nasjonal laksefjord og en unik urfolksnæring på spill

Les mer om

 1. Kvalsund
 2. Finnmark
 3. Miljøpolitikk
 4. Miljøvern

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  En alvorlig forurensende bruk av Repparfjorden

 2. DEBATT
  Publisert:

  Vi må ha en faktabasert debatt om gruvedrift og Repparfjorden

 3. DEBATT
  Publisert:

  Næringsministeren setter miljøet, en nasjonal laksefjord og en unik urfolksnæring på spill

 4. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Ja til sjødeponi i Kvalsund

 5. NORGE
  Publisert:

  Elbiler trenger kobber. Miljøorganisasjoner sier nei til gruvedrift. Her er 11 fakta om saken.

 6. SID
  Publisert:

  Har ikke regjeringen mer respekt for naturen?