Svarer næringsministeren om Repparfjorden: Ti år er ren synsing | Jan Helge Fosså

  • Jan Helge Fosså
Ikke alt fra myndighetene er faktabasert, skriver innleggsforfatteren i sitt svar til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kravet om en faktabasert debatt gjelder også myndighetene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et debattinnlegg om det planlagte gruvedeponiet i Repparfjorden 3. mars, konkluderte jeg med at deponiet vil representere en planlagt, alvorlig og langvarig forurensning og følgelig ikke bærekraftig bruk av fjorden.

Ren synsing

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer 7. mars med å ønske seg en faktabasert debatt.

Helt enig. I mitt innlegg har jeg vært nøye med å bygge på fagkunnskap som fremkommer i konsekvensutredningen og i publisert litteratur. Det som synes å være noe av stridens kjerne, er at vi vektlegger forskjellige aspekter ved saken, og at ikke alt fra myndighetene er faktabasert.

Jeg legger vekt på forholdene i og på fjordbunnen, det er tross alt åtte kvadratkilometer som er regulert til deponi. En ødelagt bunn med toksiske tilstander aksepteres av miljømyndighetene som påstår at forholdene vil ordne seg i løpet av rundt ti år.

Det siste strider mot publiserte data fra Repparfjorden, Jøssingfjorden og deponier i utlandet. Ti år er ren synsing.

Jan Helge Fosså

I vannforskriften inngår fjordene i «kystvann», og det er ikke bare vannet i en fjord som defineres som «kystvann» og skal forvaltes. Tang, tare, ålegress og bunnen i hele fjorden, med alle dens organismer og økosystemfunksjoner, er kystvann.

Det jeg diskuterte

Isaksen påpeker at fjordvannet ikke får forhøyede verdier av kobber. Til dels enig, utlekket kobber blir fortynnet og bidrar høyst sannsynlig ikke nevneverdig til økning i fjordvannet. Jeg diskuterer hva som skjer i og ved bunnen. Alt i mitt første innlegg gjelder dette.

Jeg ser ofte at ministre og andre politikere, godt fulgt av industrien, mener at det er de som forvalter sannheten, i motsetning til meningsmotstanderne. Det er slett ikke alltid tilfelle.

Mer om gruvedrift i Kvalsund og fjorddeponi i Repparfjorden i Finnmark: