Fanden sitter i moskeen | Lily Bandehy

  • Lily Bandehy
Vi risikerer å blåse opp ballongen islam, som allerede er blitt så stor at den skygger for demokratiet, skriver Lily Bandehy.

Religiøse ledere har begynt å hjelpe politiet. Slikt kan på lang sikt være meget farlig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg er blitt avhengig av å lese Aftenposten. Jeg synes at Aftenposten er verdt å lese fordi denne avisen har holdt seg «nesten» nøytral i det polariserte debattklimaet. Men i lederartiklene blir jeg av og til overrasket over hvor godtroende og hodeløse forfatterne er.

I lederartikkelen «Det nytter å engasjere seg» lørdag 8. september skriver forfatteren om sin store glede over at når politiet i Kristiansand ikke klarte å stoppe ungdomskriminalitet, spesielt ungdommer med minoritetsbakgrunn, da kommer muslimske ledere og tar affære og at effekten var, ifølge politiet, «fenomenal».

Lily Bandehy

Hva vil resultatet bli når religiøse ledere engasjerer seg i politiarbeidet? På kort sikt kan det være nyttig der og da, men på lang sikt er det meget farlig.

Dette kan skje:

1. Politiet klarer ikke å takle dagens situasjon. Et lands trygghet er basert på håndheving av de lover som er vedtatt av Stortinget. Når politiet ikke lenger klarer å styre og ha kontroll over slike situasjoner, er det som om det oppstår et jordskjelv under lovverket fordi landet da ikke kan håndheve sine egne lover.

2. De ungdommene som ikke hører på politiet, men i stedet velger å høre på religiøse ledere, er ofte de som er lojale mot moskeen. De føler gjerne en større lojalitet til religion enn til norske lover.

3. På denne måten gis de religiøse lederne en politisk makt. Dermed blåser vi opp ballongen islam som allerede er blitt så stor at den skygger for demokratiet.

4. Vi setter ytringsfriheten i fare hvis religiøse ledere får større innflytelse over en gruppe ungdommer. Når det kommer en Muhammed-karikatur i avisen, når pengestøtte til moskeene reduseres, eller når det kommer filmer, utstillinger som ikke faller i religiøse ledernes smak, da kan disse ungdommene mobiliseres. Det kan bli voldelige demonstrasjoner, bilbranner og mer vold i samfunnet.

Har vi glemt år 2006 med de store demonstrasjonene som ble styrt av religiøse ledere?

Har vi glemt alle karikaturtegnerne og filmskaperne som er blitt drept etter en «fatwa» fra muslimske ledere?

5. Hvis politiet ikke klarer å kontrollere disse ungdommene i dag, men i stedet viser svakhet overfor dem, hva skjer i morgen når de er blitt eldre og bedriver grovere kriminalitet enn «bare» å starte slåsskamper som kun skader deres egne gjengmedlemmer?

Hodeløst av Aftenposten

Innlegget på lederplass minner meg om da Aftenposten i 2015 ga prisen Årets Osloborger til Mohsan Raja fordi han hadde engasjert seg de dagene asylsøkere strømmet til Norge. De så at han delte ut mat og klær, men de så ikke at dette var en rekruttering til moskeene.

De så ikke og hørte ikke at han var en religiøs, politisk person, at han gjennom uttalelser i sosiale medier hadde vist et problematisk menneskesyn. De ga prisen til en mann som hadde uttrykt seg mot homofili, mot likestilling og mot ytringsfrihet.

Innlegget på lederplass og prisen som årets Osloborger til Mohsan Raja bekrefter at vi har mange intellektuelle i Norge som har et godt hjerte, men som dessverre er hodeløse.

Ungdommen indoktrineres

De ser ikke at fanden sitter i moskeen. Derfra blir ungdommene indoktrinert til å tro at det europeiske demokratiet bare er tull og at FNs menneskerettighetserklæring ødelegger hele familiestrukturen. Fra moskeene kommer påstandene om at de som tegner Muhammed-karikaturer, fortjener å dø. Mange religiøse ledere støtter også at det innføres en blasfemilov.

Religiøse ledere har ingen rett til å blande seg inn i politiarbeidet, i undervisning eller i politikken, for på lang sikt kommer de til å misbruke situasjonen maksimalt når de føler seg «krenket».

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter