Debatt

Veiledning til nybakte foreldre har hatt en klar slagside mot det feminine | Wenche Mobråten

Å ta vare på pappa er å ta vare på barnet.

Det er få pappablogger, vi har ikke «Barselgruppe 2018» eller Mammabanden. Vi menn føler oss plutselig forvirrede, ensomme og en smule udugelige, skrev Torbjørn Mohn-Haugen i sitt innlegg #Flerebarselgrupperforpappa. Foto: Privat

 • Wenche Mobråten
  divisjonsdirektør for kunnskap i Bufdir
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 28. september ønsker Torbjørn Mohn-Haugen seg et inkluderingsløft for fedre i pappapermisjon. Papparollen har endret seg og noen menn føler seg «forvirrede, ensomme og udugelige», skriver han. Mohn-Haugen beskriver en følelse mange menn vil kjenne seg igjen i.

Vi synes det er viktig og riktig at det blir rettet oppmerksomhet mot hvordan tilbudet til foreldre kan inkludere fedre på en bedre måte. Vi har sett over tid at det er veldig vanskelig å nå frem til fedre med informasjon, tips og veiledning.

Wenche Mobråten er divisjonsdirektør for kunnskap i Bufdir.

Mødrene er ofte aktive i sosiale medier og leter opp kunnskap, mens fedrene er nærmest usynlige.

Hvor er fedrene?

foreldrehverdag.no, som gir kunnskapsbaserte råd og informasjon om barns utvikling, virker det som at mamma er den som orienterer seg, tar eierskap og «tagger» pappa når hun synes han burde engasjere seg. Langt over 90 prosent av de 55.000 som følger Foreldrehverdag på Facebook er kvinner.

Så hvor er fedrene? Det offentlige skal legge til rette for at begge foreldrene får lik mulighet til å delta i barnets liv. Hvis ikke tiltakene våre treffer, må vi prøve ut nye metoder og arenaer for å nå fedrene med kunnskap. Da vi tok en nøye titt på måten vi presenterte foreldreveiledning på, så vi at informasjonen hadde en klar slagside mot det feminine i form og uttrykk. Som en konsekvens laget vi i sommer podkasten Pappahverdag.

Den henvender seg til nybakte fedre som kanskje savner det fellesskapet Mohn-Haugen etterlyser. Podkasten gikk rett inn blant 10 på topp, og har allerede blitt lastet ned over 17.000 ganger.

Les også

La oss innse at foreldreskap og permisjonstid er beinhard jobbing for alle, skriver mamma Ann Helen Hofseth Samuelsen

Krever omrigging

Vi vet at fedre som involverer seg i barnets liv og aktiviteter får en bedre forståelse av barnet og lettere kan støtte barnet i utviklingen. Derfor mener vi at vi må finne ut hva fedre trenger og hvordan offentlige tjenester best kan utformes slik at disse også blir relevante. Dette arbeidet er i gang, men krever at vi må rigge oss om og tenke på alternativer i vår måte å presentere kunnskap på.

Å ta vare på fedre er også å ta vare på barna.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Barsel

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  La oss ikke starte konkurransen om hvem som har det tøffest i foreldrepermisjon. Da blir far grust av mor.

 2. NORGE
  Publisert:

  Forfatter av «pappabok»: – Det er mye vondere for mødre å si at faren er den bedre forelderen

 3. DEBATT
  Publisert:

  Gjennomgangen av barneloven må bygge på kunnskap, ikke kjepphester

 4. DEBATT
  Publisert:

  På vegne av de barna som savner: Jeg trenger deg, mamma!

 5. DEBATT
  Publisert:

  Barnevernet vet ikke nok om barna de tar ut av hjemmet. Dobbel omsorgssvikt for sårbare barn.

 6. DEBATT
  Publisert:

  Fedre om foreldrepermisjon: Barnas beste er ikke polarisering mellom pupp og pappa