Debatt

Jeg savner kunnskap om barn som blir utsatt for vold og overgrep – barn som min mamma | Lill Benedicte Håkestad Borge

  • Lill Benedicte Håkestad Borge
Vi har lært at barns psykososiale miljø er ekstremt viktig, men hvordan kan vi arbeide for å få et godt psykososialt miljø når vi ikke aner hvordan vi kan jobbe med vold og overgrep? skriver artikkelforfatteren.

Det skriver en som snart er utdannet barnehagelærer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg skal fortelle deg en historie, en historie om min mammas barndom.

Da min mamma var 3,5 år, ble hun utsatt for seksuelle overgrep av sin stefar. Hun husker fremdeles de vonde følelsene og sprinkelsengen.

Dette var ikke et engangstilfelle, men første gang. Hun ble seksuelt misbrukt av sin stefar frem til hun var 17 år.

Hun var en aktiv jente. Hun gikk i barnehagen, på skolen og drev med fritidsaktiviteter. For menneskene som møtte henne, virket hun som en glad jente, en «vanlig» jente, en jente uten store problemer.

Ingen visste noe, dette var mamma og hennes stefars hemmelighet. En hemmelighet ingen noen gang måtte få vite om. En vond hemmelighet.

Overgrepene ble etter hvert kjent, og mamma måtte gå mange runder med seg selv før hun turte å fortelle om den vonde hemmeligheten.

Lill Benedicte Håkestad Borge.

Hva ville vennene hennes si, hva ville min mormor si? Hun var redd for å ødelegge alt ved å fortelle om den vonde hemmeligheten. «Heldigvis» var det en profilert person som sto frem som et offer på den tiden, et offer som også hadde hatt en vond hemmelighet. Mammas historie ble kjent, og stefaren tok sitt eget liv.

Barnehagelærere har et stort ansvar

Nå er jeg snart ferdig utdannet barnehagelærer, med mange erfaringer og historier i min ryggsekk. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe i barnehagen.

Samtidig vet jeg at jeg har et stort ansvar, jeg skal bli barnas advokat. Jeg skal være en trygg og kunnskapsrik voksen, en voksen barna vil stole på, en voksne barna vil se opp til.

I løpet av mine tre år på høgskolen har vi har lært mye viktig, mye jeg tar med meg i verktøykassen, men det er noe jeg savner.

Jeg savner kunnskap om barn som blir utsatt for vold og overgrep – barn som min egen mamma.

Én frivillig forelesninger for lite

Det er leit og uheldig at vi er mange studenter som straks er ferdigutdannet uten noe særlig kompetanse om dette.

Vi har lært at barns psykososiale miljø er ekstremt viktig, men hvordan kan vi arbeide for å få et godt psykososialt miljø når vi ikke aner hvordan vi kan jobbe med vold og overgrep?

Jeg savner kunnskap om barn som blir utsatt for vold og overgrep – barn som min egen mamma

På Bufdirs sider kan jeg lese at «hver 20. person har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine før de fylte 18 år». Det vil si at minst ett barn på en avdeling med 20 barn vil kunne ha vært utsatt for vold eller overgrep.

En god barndom varer livet ut, og i en tiltaksplan om vold og overgrep kan jeg lese at «voksne i barn og ungdoms sosiale nettverk er viktige ressurser i det forebyggende arbeidet».

Og da spør jeg: Hvordan kan jeg jobbe forebyggende med dette temaet om jeg ikke har nok kompetanse?

I løpet av min tid på høgskolen har vi blitt tilbudt én forelesning om dette temaet, og det var frivillig på kveldstid. Dette er for lite.

Takket være et foredrag med Inga Marthe Thorkildsen har jeg heldigvis litt kunnskap om hvilke instanser som finnes i mitt nærområde, som jeg kan kontakte om jeg trenger hjelp i forbindelse med slike saker. Dette var ikke i regi av høgskolen, men kom i stand gjennom kommunen.

Jeg ønsker meg kunnskap

Jeg ønsker meg kunnskap om hvordan jeg kan snakke med barn om overgrep, jeg ønsker kunnskap om hvordan jeg kan snakke med barn om vold.

I løpet av min tid på høgskolen har vi blitt tilbudt én forelesning om temaet, og det var frivillig på kveldstid. Dette er for lite

Jeg ønsker meg informasjon om hvordan man skal gå frem og bruke de ressursene man har uten å støte noen? Hvordan samtaler jeg med foreldre når jeg mistenker vold og seksuelle overgrep?

Jeg håper, vil og tror at dette skal få større oppmerksomhet på barnehagelærerlinjen, slik at studentene som går ut etter meg har mer kunnskap enn jeg har rundt dette temaet.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Temaet artikkelforfatteren tar opp er blitt aktuelt på grunn av overgrepssaken i Bergen:

Les også

  1. Foreldre til gutt (4): Barnehagen skal være et trygt sted å sende sine barn

  2. Barnehagestyreren: -Det er et sjokk

  3. Forsvareren: - Han er sterkt preget og innser alvoret i saken

  4. Mann pågrepet i barnehage i Bergen – siktet for voldtekt

Les mer om

  1. Vold mot barn
  2. Debatt
  3. Overgrep
  4. Barn og unge
  5. Barnehage