Debatt

Mens vi venter på Follobanen kan dette gjøre hverdagen bedre for mange pendlere | Halvor Sakshaug

  • Halvor Sakshaug
    Langhus

Pendlere på Østfoldbanen fortviler, skriver innleggsforfatteren. På bildet fra 2017 er passasjerer på vei om bord på toget til Ski. Foto: Olav Olsen

Her er en liste med billige og dyre forslag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Follobanen blir mest sannsynlig et år forsinket, og pendlere på Østfoldbanen fortviler og resignerer enda mer enn før.

Her er en liste med billige og dyre forslag som kan gjøre hverdagen bedre for mange pendlere.

Effektive stopp

Når mange skal ut eller inn gjennom samme dør, må toget vente. Dersom de fordeler seg på flere dører, kommer toget raskere av gårde.

Halvor Sakshaug. Foto: Privat

På Skøyen stasjon stopper østgående tog omtrent midt på stasjonen mens mange passasjerer da står foran toget og velger første vogn sammen med dem som skal av på Nationaltheatret. Dersom tog som ikke fyller hele perrongen, stopper lenger frem, vil mange tog komme raskere av gårde.

Lokaltoget til Ski forsinkes ofte på både Oslo S og Hauketo fordi passasjerene til Hauketo fyller opp foran og bak i toget fordi undergangene er i endene av stasjonen. Bygg en eller flere gangbroer over sporene på Hauketo.

Passasjerer østfra til Oslo S sitter foran i toget fordi utgangene er i en ende på nesten alle sporene. Bygg flere trapper opp til gangbroen slik det er fra spor 4/5. Da vil folk fordele seg bedre og mange få kortere vei til jobb.

I München har de travleste sentrumsstasjonene avstigning til plattform på begge sider. Bygg om to spor i hver retning på Oslo S og Nationaltheatret på samme måte. Da vil man også utnytte kapasiteten i tunnelen bedre.
Når en dør ikke virker, må toget få plattform på andre siden på sentrumsstasjonene.

Skifte av personell forsinker av og til togene på Oslo S. Dette burde skje på strekningen mellom Oslo S og Nationaltheatret eller Skøyen.
Lag en app som viser om bremsingen gir optimal tidsbruk og komfort så lokførerne kan lære den beste måten å stoppe på.

Les også

Jonas Gahr Støre: – Follobanen er et prosjekt uten styring og kontroll

Beredskap

Det burde eksistere detaljerte planer for togavviklingen ved avvik på ulike steder og tidspunkter. Da kan man raskere iverksette en optimal plan ut fra tilgjengelige tog og mannskap og gi bedre informasjon.

Når det trengs buss for tog, er det vanskelig å skaffe busser og sjåfører. En del uføretrygdede har gode dager der de kan og vil bidra. Gi dem opplæring i å kjøre buss og aktuelle ruter og få til en avtale med NAV som gjør at de ikke straffes økonomisk for sitt bidrag.

Bruk flere spor

Vi har dobbeltspor og sporveksler, men togene kjører sjelden forbi hverandre. Når det er tett trafikk i en retning, kan det være bedre å stoppe et tog i den andre retningen fordi dette ikke forsinker like mange tog og passasjerer.

For å bedre mulighetene til å kjøre forbi, kan det bygges ut til tre spor mellom Kolbotn og Hauketo.

Nok svindel

Lokaltoget til Ski bruker i rutesøk på NSB.no fem minutter fra Langhus til Ski, men bare to minutter motsatt vei. Noen ekstra minutter til endestoppet gjør at færre tog er forsinket i statistikken mens passasjerer og myndigheter blir lurt.

Det er på tide at bedrevitenheten til de som driver med tog, legges til side og passasjerene får oppleve de forbedringene som burde vært på plass for lengst.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Østfoldbanen
  2. Tog
  3. Pendling
  4. Kollektivtransport
  5. Jernbane
  6. Follobanen