Debatt

Småbarnspappa om foreldrepermisjon: Ta med poden på jobbmøter! | Atle Kolbeintveit

  • Atle Kolbeintveit
    Atle Kolbeintveit
    analytiker i Econa
Foreldre må bruke rettighetene sine innenfor regelverket før en klager på ordningene, mener Atle Kolbeintveit. Her med datteren på jobb.

Flere bør se på mulighetene som ligger i dagens permisjonsregler.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I det siste har mange protestert mot deling av foreldrepermisjonen, og mødre har klaget over at de tvinges til å ta fri uten lønn for å være hjemme med barn. Det gir meg flere tanker.

Jeg mener flere bør se på mulighetene som ligger i dagens permisjonsregler.

Tenk utenfor boksen

Jeg er selv far til et barn på halvannet år og forlenget min permisjonstid med flere uker fordi jeg valgte å jobbe 20 prosent under permisjon. Min arbeidsgiver tjente på at jeg tok unna oppgaver, det var enklere å bli oppdatert da jeg kom tilbake til jobb og jeg fikk forlenget permisjonstiden sammen med mitt barn. En vinn-vinn situasjon.

En annen mulighet vi som foreldre har er å jobbe kortere dager, begge to. Det er ikke nødvendigvis slik at arbeidsgiver synes det er krise. Er du riktig heldig med sovetidene kan begge foreldre jobbe fem timer hver dag, og samtidig ha felles middag på ettermiddagen.

Man kan også delta på møter med barn, bare man varsler på forhånd og at dette er i orden for arbeidsgiver. Gi en pekepinn på at det kan hende du må gå ut fordi poden ikke vil sove, eller har funnet frem psykopaten i seg. Det har selvsagt skjedd, men jeg har til gode å høre at det var håpløst å forsøke. Er det et viktig møte, kan kanskje en kollega, bestemor eller en onkel hjelpe?

Les også

Fedre om foreldrepermisjon: Barnas beste er ikke polarisering mellom pupp og pappa

Rause velferdsordninger

Det er selvsagt forskjeller mellom arbeidsforhold, og ikke minst i svangerskap og det å være forelder. Ikke alle har mulighet for å være fleksible. Men i de fleste tilfellene er det fint mulig å tenke litt utenfor dagens sosialt konstruerte boks for hvordan foreldrepengetiden skal avvikles.

Jeg stusser over at bare 4,4 prosent av mødrene velger å ta ut gradert permisjon. For menn er tilsvarende tall også lavt, med 21,5 prosent.

Norge har svært rause velferdsordninger, også når det kommer til foreldrepermisjon. Dette synes jeg er flott. Det er for meg litt merkelig at mange foreldre klager på en av de beste ordninger som finnes i Europa.

For arbeidsgiver er det ikke ukomplisert med ansatte som går i permisjon. Mange må leie inn vikar eller sørge for at hjulene i det minste holdes i gang. Det siste kan litt jobbing innimellom hjelpe til med. Det var det jeg gjorde. Arbeidsgiver bør også vite om mulighetene og være åpne for fleksible ordninger. Begge parter er tjent med det.

Les også

Aftenposten mener: Norsk foreldrepermisjon er svært raus. Den bør også brukes til å fremme likestilling.

Nav dulter i feil retning

Når det er sagt, så er det ikke enkelt å søke om foreldrepenger med gradert uttak. Risikoen er stor for at man faller fra bare i skjemaveldet. I dag må arbeidsgiver rapportere når det skal jobbes, når det skal tas ut lovbestemt ferie, og når det skal tas ut permisjon. Det hele gjøres i et skjema, hvor hver minste endring legges inn på en ny linje. Man dultes med andre ord til total avholdenhet fra jobben.

Mitt råd er allikevel at foreldre må bruke rettighetene sine innenfor regelverket før en klager på ordningene.

Det kan også være en berikelse for et arbeidsmiljø at det kommer en blidfis på 10 måneder som sier «hei» i vilden sky.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Foreldrepermisjon
  2. Pappaperm