Debatt

Skyldes dårlige studenter studiereformen? | Tor Egil Førland

  • Tor Egil Førland
    Professor og instituttleder, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Med studiereformen fulgte krav om tettere oppfølging av studentene. For å få til dette fikk universiteter og høyskoler betydelig økte ressurser.

For tyve år siden kunne studentene gå et år uten å levere et eneste skriftlig arbeid.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Statsvitenskapsprofessorene Thorbjørn Knutsen og Bernt Hagtvet besværer seg i en kronikk 23. mars over at norske studenter var bedre før.

Belegget er at de to synes at norske studenter er blitt dårligere.
Knutsen og Hagtvet mener det store flertallet studenter leser og skriver for lite. Det kan gjøre dem bitre og innvandringsfiendtlige, og vi kan ende opp med vitenskapsforakt og Trump. Attpåtil krever studentene at lærerne legger sine Powerpoint-presentasjoner ut på nett.

Les også

Studenter jeg omgås, er hardtarbeidende, kritiske og reflekterte | Steven Ray Wilson

Tor Egil Førland, Professor og instituttleder, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.


Legger skylden på Kvalitetsreformen

Skylden for det forfallet professorene postulerer, legger de på den omfattende studiereformen som ble innført i 2003 under navnet Kvalitetsreformen.

Reformen delte gamle studieenheter som grunnfag og mellomfag opp i mindre emner som kunne integreres i både velkjente fag som statsvitenskap og historie og nye, tverrfaglige bachelorprogrammer som internasjonale studier. Nytt karaktersystem ble også innført.


En annen side av reformen var krav om tettere oppfølging av studentene. For å få til dette fikk universiteter og høyskoler betydelig økte ressurser. Historie ved Universitetet i Oslo fikk for eksempel tre nye stillinger. Det humanistiske fakultet (HF) har brukt de nye lærerressursene til å gi studentene mer skrivetrening og mer feedback på oppgavene deres.

For tyve år siden kunne studentene gå et år uten å levere et eneste skriftlig arbeid. Eksamenskarakteren var ofte eneste tilbakemelding.

I dag er skrivetrening med individuelle tilbakemeldinger integrert i de fleste emner. I hvert fall på HF skriver studentene langt mer enn før, selv om de gjerne kunne skrevet enda mer.


Vinglass på hodet

Hvordan studiereformen skal ha ødelagt kvaliteten på dagens studenter, sier professorene ingenting om. I stedet erklærer de at studentene må skaffe seg kunnskap selv og tegner et bilde av dagens studentmasse som et vinglass snudd på hodet.

Man skal tømme nokså mange glass for å konkludere at forfallet skyldes en studiereform som har gitt studentene flere lærere og mer skrivetrening.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. Universitet