Debatt

Eldre arbeidstagere må få rett til sykepenger | Wenche Frogn Sellæg

 • Wenche Frogn Sellæg
  Tidligere leder i Statens seniorråd
Aldersdiskrimineringen i arbeidslivet øker, påpeker innleggsforfatteren.

Til tross for at vi blir friskere og lever lenger, øker diskrimineringen av de eldste arbeidstagerne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Høyres forslag om å fjerne aldersgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven slik at folk kan jobbe så lenge de selv vil, er bra.

Et klart flertall i Statens seniorråd gikk inn for at grensen skulle heves til 75 år da grensen ble hevet til 72 for tre år siden. Heving eller fjerning av de øvre aldersgrensene i arbeidslivet har vært en fanesak til Statens seniorråd gjennom to perioder.

Men diskrimineringen i arbeidslivet endrer seg dessverre ikke ved en lovendring alene.

Tilbys sluttpakker i stedet for kompetanseheving

Det hjelper lite med politisk vilje til å fjerne formelle hindringer for et lengre yrkesliv, så lenge stadig flere opplever at de eldre arbeidstagerne tidlig tilbys sluttpakker fremfor deltagelse i kompetanse- og utviklingsprogram i bedriftene. Seniorpolitisk barometer viser dessuten at personer over 57 år sjelden innkalles til intervju ved jobbsøknader. Hvis ikke arbeidsgiverne vil ha de eldre, er døren stengt og viktige ressurser og kompetanse forsvinner.

 • Høyre vil ha flere over 70 år i jobb: Men staten gir dem ikke sykepenger

Aldersdiskrimineringen i arbeidslivet utvikler seg dessverre i feil retning. Det viser ferske tall fra Helsepolitisk barometer, utarbeidet av Kantar TNS i samarbeid med blant andre Statens seniorråd. Det er tredje året på rad at barometeret utarbeides, og opplevelsen av aldersdiskriminering i arbeidslivet øker.

Eldre arbeidstagere mindre verdsatt

Godt over halvparten av landets befolkning mener at eldre arbeidstagere verdsettes i mindre grad enn de yngre. Og denne andelen har økt markant det siste året. I 2017 sa 45 prosent av de spurte at de var enig i et utsagn om at de eldre verdsettes i mindre grad enn de yngre. I år har andelen som mener eldre diskrimineres i arbeidslivet økt til 53 prosent.

Det faktum at det i denne undersøkelsen særlig er de over 60 år som svarer at de er enig i at eldre verdsettes mindre enn yngre, tilsier at dette er reelt og ikke bare en følelse folk har.

Kanskje har de mange sluttpakker som i årets løp er tilbud ansatte over 60 år bidratt til at flere har fått øynene opp for den aldersdiskrimineringen som faktisk skjer i dagens arbeidsliv.

Diskriminerende sykepengeregler

Dersom Høyres forslag til lovendring skal få den ønskede effekt, må det tas grep for å endre holdningen knyttet til de eldste arbeidstagerne. Her må arbeidsgiver, arbeidstager og de som styrer landet spille på lag. Her må det også gjøres andre tiltak som fjerner aldersdiskrimineringen. Et eksempel er sykepengene.

Arbeidstagere over 70 år har ingen rett til sykepenger. Personer mellom 67 og 70 år har begrenset rett til sykepenger i opptil 60 sykepengedager.

Statens seniorråd mener at den vedtatte endring av den øvre aldersgrensen fra 70 til 72 år, bør medføre at også den begrensede retten til sykepenger etter fylte 67 år bør følge den til enhver tid gjeldende aldersgrense i arbeidsmiljøloven. Så får man i neste omgang ta den store diskusjonen om retten til sykepenger for dem som allerede mottar alderspensjon, uansett alder.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  POLITIKK
  Publisert:

  SV kan gå med på å avlyse på elektrifisering av sokkelen. På én betingelse

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5