Debatt

Borgerlige politikere burde være bekymret: Når noen slipper unna skatt, betyr det at skatter og avgifter må økes for alle andre | Anne Siri Koksrud Bekkelund

  • Anne Siri Koksrud Bekkelund
    Politisk økonom, Civita
Det økte omfanget av aggressiv skatteplanlegging utgjør i dag en trussel mot like spilleregler for alle aktørene i markedsøkonomien, skriver Bekkelund.

Høyresiden må sikre et rettferdig skattesystem.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Markedsøkonomiens tydeligste forkjempere bør også være de første til å forsvare den mot sviktende spilleregler.

Høyresiden kan gjøre mer, også her hjemme, for å bekjempe skadelig og urettferdig skatteplanlegging.

Les også

Høyres finanspolitiske talsmann mener partiet må gå løs på sykelønnsordningen

Når systemet lar seg utnytte

Markedsøkonomi, globalisering og frihandel har vært avgjørende for velstandsveksten vi har sett i verden de siste hundreårene.

Anne Siri Koksrud Bekkelund.

En forutsetning for at markedsøkonomien skal fungere er den virksomme konkurransen: De mest effektive bedriftene, de som tilfredsstiller kundenes ønsker og behov på en best mulig måte, vinner frem. Ressursene flyttes fra mindre til mer effektive bedrifter, og samfunnet som helhet tjener på konkurransen.

Men som liberale økonomer helt fra Adam Smith har vært opptatt av, står selv en velfungerende økonomi i fare for å skade seg selv.

Politikken må sikre rammebetingelsene, slik at markedsøkonomien kan fungere som vi ønsker.

Det økte omfanget av aggressiv skatteplanlegging utgjør i dag en trussel mot like spilleregler for alle aktørene i markedsøkonomien.

Når enkelte selskaper oppnår langt bedre skattevilkår enn andre, selv om det skjer helt lovlig, fungerer ikke konkurransen slik den skal. Da kan selskaper som ellers er mindre produktive enn andre, likevel vinne frem i konkurransen, fordi de betaler mindre skatt.

En viss skattekonkurranse kan være sunt for å fremme vekst og verdiskaping.

Problemet oppstår når systemet lar seg utnytte, for eksempel når overskudd kan plasseres i land med svært lav skattesats, eller nullskatt, men utgifter som gir fratrekk i skattegrunnlaget kan plasseres i land med høy skattesats.

Kan gjøres mer

Det viktigste arbeidet for å sikre et rettferdig skattesystem foregår i internasjonale fora som OECD og EU.

Regjeringen og finansminister Siv Jensen har tidligere uttrykt en skepsis mot at enkeltland innfører for mange ukoordinerte tiltak og fremhevet betydningen av felles, internasjonale løsninger.

Men det kan helt klart gjøres mer, også fra enkeltland, for å motvirke den mest aggressive skatteplanleggingen.

Les også

Hvis lille Lardal ble et skatteparadis

Et konkret tiltak som også Norge kan vurdere å innføre, er såkalt omvendt kreditfradrag. Dette innebærer at bedrifter som flytter overskuddet til land med lavere skattesats også får lavere skattefradrag i Norge for utgifter betalt til morselskap i utlandet.

Avgifter på interne transaksjoner i selskaper, såkalt kildeskatt, kan også vurderes.

Borgerlige politikere burde være bekymret: Når noen slipper unna skatt, betyr det at skatter og avgifter må økes for alle andre, eller at velferdsnivået generelt må ned.

Ingen av delene ser ut til å være ønsket av dagens regjering.


På Twitter: @annesik

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Skattepolitikk
  2. Internrevisjonen