Debatt

Fjern lærekrav fra barnehage og lave klassetrinn. Dropp PISA-undersøkelser og nasjonale prøver. Slutt testingen | Jenny Steinnes

  • Jenny Steinnes
    professor i pedagogikk, Høgskolen i Innlandet
Kvalitetsreformen legger opp til et jag som hindrer fordypning og utvikling, mener pedagogikkprofessor Jenny Steinnes.

Studentene er ikke late. Det er politikkens effektivitetsmantra som er absurd.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professorene Torbjørn L. Knutsen og Bernt Hagtvet roper i en kronikk i Aftenposten varsku om nivået i høyere utdanning. Ifølge dem slippes det i dag gjennom studenter som aldri ville fått eksamen for 20–30 år siden. Det reises spørsmål ved studentenes innsats.

Problemet er gjenkjennelig for de fleste som har en viss fartstid i akademia. Men dette handler i liten grad om late studenter. Det handler i stedet om intellektuell og emosjonell omsorgssvikt.

Jenny Steinnes er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Utdanningssystemet har sviktet

Gjennom de siste tiårenes reformer har utdanningssystemet sviktet sin oppgave i å møte unge menneskers behov for tankemessig utfordring og følelsesmessig tilknytning til samfunn og verden. Reformene har basert seg på snevre forståelser av ferdigheter og kompetanse ut fra uklare ideer om et arbeidslivs fremtidige behov.

Fallende nivå i høyere utdanning er ett av flere symptomer på at et nyliberalt mantra har lykkes i å appellere til en snever nyttemaksimerende logikk. Som samfunn har vi latt utdanningspolitikken bli instrumentell og reduksjonistisk, og tillatt den å tilrane seg honnørord som «kvalitet» og «kunnskap».

Studentene besitter i dag mye utvendig, ufordøyd kunnskap. Kvalitetsreformen legger opp til et effektivitetsjag som hindrer fordypning og utvikling av et intellektuelt fordøyelsessystem. Moduloppdelt fagstoff kommer så vidt innom munnhulen før det skal spyttes ut til neste eksamen. Høyere utdanning representerer i så måte bare toppen av isfjellet. Under ligger grunnutdanningene som er utformet fra samme logikk.

Les også

USA er det farligste vestlige landet å være barn. Et av nabolandene våre er det tryggeste.

Kast vrak på den nye lærerutdanningen

Om vi som anstendige voksne ønsker å ta grep kan strategien være som følger:

Fjern lærekrav fra barnehage og lave klassetrinn. Dropp PISA-undersøkelser og nasjonale prøver. Slutt testingen. La barna i stedet få bade i alt som kan engasjere, i alt som stimulerer sanser og opplevelser. La den fysisk materielle verden få forme den enkelte, sette spor, som praktiske ferdigheter. Ikke primært fordi det skal være nyttig for et eller annet fremtidig arbeidsliv, men fordi dette er helt grunnleggende menneskelige behov.

Sett i de neste skoleårene alt inn på å utvikle selvstendig tenking og at den enkelte skal oppleve seg som viktige individer for samfunn, kultur og miljø. Dyrk demokratiske ideer, ytringsfrihet og ansvar. Presenter kunnskap slik at den angår – ikke bare et fremtidig yrkesliv – men her og nå. Dyrk nysgjerrighet.

Kast vrak på den nye femårige lærerutdanningen. Bruk gjerne fem år, men start på nytt. Bygg nye bygninger. Start med sløydsalen, så musikkrommet og teaterverkstedet. Bygg naturfaglaboratorier og seminarrom for høylytte diskusjoner om hvordan læreren kan bidra til å fremme og forme selvstendige, ansvarsbevisste og oppfinnsomme borgere.

Les også

Kunnskapsministeren: – Det er frustrerende at mange møter de samme fordommene mot yrkesfag som da jeg gikk på skolen

Bort med kompetansehysteriet

Vi vil ha lærere som kan. Vi vil ha lærere med hender, hjerte og hode. Lærere som kan bidra til at lærelysten overlever, helt opp til, og gjennom, høyere utdanning. Vi vil ha oppglødde lærere. Vi vil ikke ha disiplinerte, ut-trøttende og uttørkede teorister.

La barn og unge få føle og oppleve noe annet enn skam, stress og tilkortkommenhet skapt av politikkens effektivitetsmantra; arbeidslinjen, fra tidlig innsats i barnehagen via livslang læring, og med et tilsynelatende overordnet mål; å sikre en individuell pensjon. Noen må snart si høyt at dette mantraet er absurd.

Det kan være vanskelig å omvende politikere som i løpet av de siste tiårene har latt seg hjernevaske av et nyliberalt kompetansehysteri. Men murer har falt før.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Høyere utdanning
  2. Stress
  3. Skole og utdanning
  4. Barn og unge