Nei, vi psykologer kan ikke forutse selvmord | Jørgen Flor og Jannike Isaksen

  • Jørgen Flor
  • Jannike Isaksen
F.v. Jannike Isaksen, Jørgen Flor.

Forventningene til oss er urealistisk høye.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

NRK har den siste uken fokusert på kritikkverdige forhold i psykisk helsevern. Verst er det, skriver de, at det mangler eller gjøres dårlige selvmordsrisikovurderinger.

Dette er lovstridig og uforsvarlig, forteller NRK, og påpeker at helsepersonell begår unngåelige feil som fører til at mennesker tar sitt eget liv. Helseminister Bent Høie (H) og Helsetilsynets Jan Fredrik Andresen uttaler at helseforetakene ikke lærer av feilene de gjør.

Oppdraget er umulig

Vi er begge psykologer i spesialisthelsetjenesten og begår antageligvis slike lovbrudd hver eneste dag. Vi jobber med mennesker som ofte har tanker, eller til og med konkrete planer, om hvordan de skal ta sitt eget liv. Ett av oppdragene våre er å vurdere sannsynligheten for at noen er i ferd med å begå selvmord.

Problemet er at selvmordsrisikovurderinger ikke fungerer. Det er derfor ikke mulig å gjøre dem feil. Oppdraget vi har fått, er umulig. Dette er stort sett alle fagfolk enige om. Forskning bekrefter det.

Problemet er at det har vokst frem en blind tro på at dette er noe vi kan forutse. Og fordi man lenge har trodd at selvmord kan forutsies, har det også vokst frem formelle prosedyrer, maler, spørreskjema og kartlegging som skal hjelpe oss å kartlegge pasientenes «risiko» for å ta sitt eget liv. Til tross for dette er selve vurderingen som å kaste kron og mynt.

Dette er avgjørende detaljer som mangler i NRKs fremstilling.
Vi er redd NRK skaper en fryktkultur i helsevesenet. Det siste vi trenger er helsepersonell som er redd for å gjøre feil. Terapeuter som er opptatt av å «sikre ryggen sin», tør ikke å dele sin usikkerhet med kolleger og bruker i stedet tid på å dokumentere at «alt skjer etter boken», fremfor å yte god behandling.

Les også

Finn Skårderud: «Det krever styrke å takle livet. Det kan finnes styrke i svakhet»

Urealistisk høye forventninger

Allerede før NRKs reportasjeserie var forventningene urealistisk høye til hva vi er i stand til å forutsi av selvmord. Antageligvis har fagfeltet selv bidratt til å overselge sin kompetanse i å håndtere slike vanskelige problemstillinger.

Konsekvensen er at folk flest, pasienter, pårørende og politikere blir skuffet og opprørte når de ser at vi ikke klarer å leve opp til forventningene. I verste fall begynner man å lete etter syndebukker blant helsepersonell som egentlig aldri hadde forutsetningene for å gjøre en skikkelig vurdering.

Vi ønsker ikke å frasi oss ansvaret for pasienter med psykiske lidelser. Det er ingenting vi heller vil enn å hjelpe folk til å velge livet fremfor døden. Vi ønsker imidlertid oppmerksomhet om det som vi faktisk kan forbedre og lære av. Å forvente at helsepersonell skal forbedre sin evne til å forutsi selvmord er urimelig, unyttig og potensielt farlig.

En debatt om psykisk helsevern er betimelig og sårt tiltrengt. NRK går imidlertid glipp av en gyllen mulighet til å fokusere på det som virkelig er problemet: for lite tid til pasientene, for lite penger til psykisk helsevern og ikke minst for lite fokus på kvalitet i behandlingen som gis. En diskusjon om slike tema er kanskje for kjedelig og lite personrettet til å skape den dramaturgien NRK ønsker seg.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.