Debatt

Vaksinemotstandere vil ikke bidra til flokkens immunitet

  • Christer Alexander Jenson
Kan man stole på at vaksinemotstanderne vil fortelle sannheten om sitt upopulære valg, hvis de blir spurt? spør artikkelforfatteren.

Christer Jenson vil spørre om datterens lekekamerater er vaksinert og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Folkeopplysningen på NRK1 hadde søndag en presentasjon av konseptet «vaksinemotstandere». For dem som ikke fikk med seg programmet er dette personer som av forskjellige årsaker ikke ønsker å la sine barn følge det ordinære vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom. Ikke fordi barna ikke kan følge programmet, men fordi foreldrene ikke vil.

Dette innlegget handler ikke om hvorvidt valget om ikke å følge vaksineprogrammet er rett eller galt, men om konsekvensene av ikke å følge det, og hvorfor du som forelder burde kjenne til det.

Flokkimmunitet

Vaksiner bygger på konseptet flokkimmunitet. I korte trekk går det ut på at jo større andel av flokken som er immun, desto bedre er flokken egnet til å beskytte de som av forskjellige grunner ikke kan vaksineres, som personer med autoimmune sykdommer eller alvorlige allergier.

Vaksinemotstandernes barn er medlem av flokken, men foreldrene ønsker ikke å bidra til flokkens immunitet

Vaksinemotstandernes barn er medlem av flokken, men foreldrene ønsker ikke å bidra til flokkens immunitet. Det får som konsekvens at barna ikke bare kan få sykdommene selv, men at de blir smittebærere for viruset og gir viruset en plattform der det kan smitte over til andre barn. Virus som kan ta liv: Det er ikke for moro skyld vi vaksinerer mot dem. Ingen vaksiner er 100 prosent effektive, slik at enhver smittebærer er en risiko, også for et vaksinert barn.

Rett til å vite at barna ikke er vaksinert?

Min datter er ti måneder. I hennes fremtid vil hun omgås svært mange andre barn, de fleste på samme skole som henne. Noen av disse kan være smittebærere, uten at hverken hun, jeg, eller de vet det.

Kan man stole på at vaksinemotstanderne vil fortelle sannheten om sitt upopulære valg, hvis de blir spurt?

Én måte er å be skolen opplyse om hvilke barn som ikke følger vaksineprogrammet, men dette er helseopplysninger og pr. i dag taushetsbelagt. Slår begrunnelsen for taushetsplikt – vern om egen helseinformasjon – særlig godt til, når informasjonen ikke er av det mer sensitive, og får en direkte innvirkning på andre personer?

Smittevernloven oppstiller unntak fra taushetsplikten, men denne er snevert utformet og krever i praksis at barnet allerede er smittet. Lovgivningen åpner dermed ikke for at informasjon som kan være vesentlig for å forebygge smitte hos mine barn kommer til meg.

Min datters foreldre kommer til å spørre hennes lekekameraters foreldre om barna er vaksinert.

Det vil jeg oppfordre deg til å gjøre, også. Helt til Helsedepartementet kommer på banen og vedgir at mitt barns rett til å slippe risikoen for en tidlig død eller varige mén, trumfer vaksinemotstandernes rett til å få hemmeligholde sine valg.

Twitter: @krikkert

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter .

Les også:

Nyhetssak:

Les også

Disse bør vaksinere seg mot influensa

Nyhetssak:

Les også

Astri og 90 andre har fått millionerstatning

Kristin G-I Mohn:

Les også

- Hvem skal da ta skylden for at flere enn nødvendig dør i Norge? Journalistene?

Jennifer Raff:

Les også

  1. Er du redd for å gi barnet ditt vaksine?

  2. Ebola-vaksine skal testes på mennesker

Les mer om

  1. Debatt
  2. Vaksine