Debatt

Statsråden overstyrer universitetet | Torgalsbøen og Rund

  • Bjørn Rishovd Rund
    Professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Anne-Kari Torgalsbøen
    professor, klinisk psykologi, Universitetet i Oslo
Det virker som Nybø ikke skjønner hvor viktig det er med begge kjønn representert innenfor helseprofesjonene medisin og psykologi, skriver innleggsforfatterne.

På tross av klar oppfatning hos universitetsledelsen, ble søknaden om kjønnskvotering avslått.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Statsråd Iselin Nybø (V) avslår Universitetet i Oslos søknad om kjønnskvotering til psykologutdanningen. Dette på tross av den klare oppfatningen både hos universitetsledelsen og studentparlamentet om at det er helt nødvendig med en kvotering.

Det virker som Nybø ikke skjønner hvor viktig det er med begge kjønn representert innenfor helseprofesjonene medisin og psykologi. Forstår hun ikke at vi må ha mulighet til å velge lege, for eksempel gynekolog og urolog, ut fra kjønn?

Og skjønner hun ikke at en må kunne velge om en vil ha en mann eller kvinne som behandler når en har psykiske problemer?

Ikke fordi det ene kjønn er bedre terapeuter enn det andre, men fordi mange med psykiske problemer synes det er lettere å snakke om sine vansker med en av samme kjønn.

Les også

Si ;D-innlegg: Er det greit at nesten bare jenter blir psykologer?

Mangler mannlige psykologer

Nå er 73 prosent av psykologene kvinner. Av dem som uteksamineres hvert år, er 82–85 prosent kvinner.

Det finnes poliklinikker uten mannlige behandlere. Synes Nybø det er greit at man ikke vil ha tilgang til mannlige psykologer i helsevesenet?

Universitetet søker om en prøveordning med en kvote på 30 prosent menn til psykologutdanningen.

Det er forstemmende å lese at Nybø mener universitetet er for tilbakelent med å ta i bruk andre virkemidler enn kvotering. Vi har arbeidet med denne saken i åtte år. Alle mulige tiltak er prøvd, men vi møtes med stadig nye stengsler for å bruke kvotering.

Først anbefalte et utvalg fra tre fakulteter tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn.

Dette ble stoppet av rektoratet. I stedet ble det bevilget 750.000 kroner til andre tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Ingen av de mange tiltakene som ble iverksatt, hadde noen virkning.

Les også

Les også Christian Nelson: Jeg måtte regelrett flykte fra livet som lege i Sverige. Nå spøker det for fastlegene i Norge. Taperne? Det blir pasientene.

Bør knyttes til uteksaminerte

Etter hvert snudde rektoratet. Men når man med deres støtte gjorde et fremstøt med kvotering, ble man stoppet av departementet som slo likestillingsloven i bordet.

Og endelig, når likestillingsloven nå er endret slik at den åpner for «positiv diskriminering av menn», finner politikerne på en annen regel som setter en stopper for kvotering. Nå holder Nybø opp en bestemmelse om at en ikke kan kvotere så lenge det ikke er under 20 prosent mannlige søkere.

Dette er jo en ganske tilfeldig valgt grense. Men hva verre er, departementet knytter altså grensen til antall søkere, ikke antallet som blir uteksaminert.

Hadde de gjort det, ville psykologutdanningen falt innenfor med sine ca. 17 prosent mannlige kandidater hvert år. Mener Nybø at det ikke er åpning for å bruke prosentandelen uteksaminerte i stedet for prosentandelen søkere?

Nybø har ikke selv forslag til løsning av den kjønnsmessige ubalansen utover å vise til at det handler om holdninger i samfunnet og at skjev kjønnsbalanse også gjelder andre yrkesgrupper. Som universitetsansatte har vi et ansvar for å utdanne psykologer som kan møte samfunnets behov.

Dette innebærer også å ivareta en kjønnsbalanse i psykologprofesjonen. Den politiske detaljstyring av utdanningsinstitusjonenes opptak til og innhold i en profesjonsutdanning, undergraver vårt samfunnsoppdrag.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kjønnskvotering
  2. Universitet
  3. Psykologi