#Metoo krever god ledelse | Liv Spjeld By

 Gode ledere sørger for å bygge en kultur på arbeidsplassen som er tydelig forankret i kampen mot seksuell trakassering, skriver debattanten.

Seksuell trakassering handler om kultur. I for mange miljøer og på for mange arbeidsplasser har kulturen vært usunn.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


Seksuell trakassering har forekommet i alle deler av norsk arbeidsliv i mange år. Det at vi nå får problemet opp i lyset, er svært positivt. For å lykkes med nødvendig endring, trenger vi ledere som dyrker tillit og åpenhet.

«Anonym kvinne» skrev i Aftenposten 9. mars at «ingenting er som feigheten og ledersvikene». Hun hadde selv opplevd ulovlig og uakseptabel oppførsel på arbeidsplassen. Enda verre er det at hennes nærmeste leder sviktet i håndteringen.

Problemet med seksuell trakassering kjenner ingen formelle grenser. Det har forekommet i norsk arbeidsliv gjennom svært mange år, i organisasjoner, bedrifter, offentlige og private arbeidsplasser. For at nødvendige endringer skal komme, handler det om to forhold: Hvordan kan vi unngå seksuell trakassering, og hvordan håndterer ledere situasjoner og saker som oppstår på deres arbeidsplass?

Seksuell trakassering handler om kultur. I for mange miljøer og på for mange arbeidsplasser har kulturen vært usunn. I møte med utfordringene kreves det både mot, tillit og bevissthet fra ledere. Nå må norske ledere brette opp ermene og ta problemet på alvor.

Lederansvar

Det er tre hovedspor som må praktiseres for å skape et arbeidsmiljø som er sunt og som sørger for at kvinner og menn kan gå på jobb uten frykt for å møte ubehagelige situasjoner.

Kultur. Gode ledere sørger for å bygge en kultur på arbeidsplassen som er tydelig forankret i kampen mot seksuell trakassering. Dette er et langsiktig og viktig arbeid. Det nytter ikke å ta opp problemstillingen på et seminar og forvente at jobben er gjort. Det handler om gode rutiner, bevissthet og tydelig grensesetting.

Forebygging. Det er kanskje selvsagt, men alle vet at seksuell trakassering henger sammen med manglende forebygging. God ledelse innebærer både en risikokartlegging, tydelige regler for hva som er akseptabel oppførsel og god involvering mellom ledelse og ansatte.

Tillit.

En arbeidsplass må skape forståelse og kultur for at det skal være greit å si fra dersom situasjoner og saker oppstår. Dersom ledere prøver å feie ting under teppet, eller tie saker i hjel, vil problemene vokse. Det er ingen tjent med.

Dette handler i mange sammenhenger om å ta sine ansatte på alvor. For toppledere er det avgjørende viktig at de har tillit til sine mellomledere. Derfor er forankring og tillit mellom alle nivå på en arbeidsplass avgjørende for å lykkes i kampen mot seksuell trakassering.

Veien videre

Vi kan ikke stikke hodet i sanden og tro at problemet med seksuell trakassering går over av seg selv. Dette til tross for at medienes søkelys etter hvert vil dabbe av. Det er i møtet med den nye hverdagen at ledere må stå til eksamen.
Det er på tide å få til reell forandring i norsk arbeidsliv, slik at alle kan føle seg trygge. Skal vi lykkes, må vi bygge gode ledere som er sitt ansvar bevisst!
Liv Spjeld By – Nestleder for arbeidstagerorganisasjonen Lederne

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.