Høyres Sentrumsbane må utredes | Eirik Lae Solberg

  • Erik Lae Solberg
    Erik Lae Solberg
T-bane ved Ensjø stasjon.

Oslo står overfor kommunens største investering noensinne. Utbyggingen vil påvirke byen i mange tiår.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Høyre foreslår å utrede en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Carl Berner og Ensjø, med nye stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Øvre Grünerløkka. Tunnelen gjør det mulig å doble antall avganger på alle T-banelinjene. I tillegg bindes byen tettere sammen fordi det blir mulig å reise flere steder og rett dit du skal. Mange slipper tidkrevende bytter mellom T-bane, trikk og buss.

Eirik Lae Solberg er Høyres byrådslederkandidat i Oslo.

Oslo er i ferd med å utvikle seg til en europeisk storby. Høyre mener vi må forlate småbytenkningen om at nesten all utvikling må skje i den historiske bykjernen langs Karl Johan. Høyre vil tenke nytt, og blir møtt av svært sterke karakteristikker og påstander fra Ap-toppene i Oslo.

Reverserer ni år gamle planer?

Byrådsleder Raymond Johansen hevder at Høyre vil reversere planer som har vært utredet i ni år. Det er feil. Da bystyret i 2010 vedtok å utrede ny T-bannetunnel, skulle trasé, kapasitetsbehov og fremtidig rutestruktur utredes. Få eller ingen i bystyret så den gang for seg at traseen skulle gå nesten parallelt med dagens tunnel.

Les også

Her er byrådets plan – Går for T-banestasjoner på Bislett og Grünerløkka

Utsettelse?

Høyres krav om en utredning betyr ingen forsinkelse. Nylig ble det kjent at byrådets arbeid med Fornebubanen, som skal bygges før T-banetunnelen, er tre år forsinket. Valg av løsning og finansiering av ny stasjon på Majorstuen er også uavklart. Den må være ferdig før T-banetunnelen kan tas i bruk. Utredningen Høyre krever vil ta anslagsvis ett år og følgelig ikke påvirke når spaden kan stikkes i jorden.

Hvor bør tunnelen gå? Her er byrådets forslag og Høyres forslag tegnet inn.

Lytter ikke til fagfolk?

Byrådslederen hevder at Høyre ikke lytter til fagfolk. Det er feil.

Sporveien som bygger og driver T-banene, sier i sine høringsinnspill til forslaget til ny T-banetunnel at de mener byrådets foretrukne løsning benytter en «snever avgrensning av Oslo sentrum» og at man «bør benytte nye stasjoner som motor i ønsket arealutvikling, der reisemålene for de store trafikkstrømmene spres mer ut fra selve bykjernen.»

At Ruter har sett bort fra Sporveiens syn og lagt frem et forslag som Ap-byrådet har slukt uten motforestillinger, endrer ikke dette.

Allerede utredet?

Byrådslederens partifelle, Andreas Halse, hevder at Høyres forslag allerede er utredet fordi det ligner på forslag 3.10 i Ruters vurdering av alternative traseer. Det er feil.

For det første avviker forslaget på viktige områder fra Høyres alternativ. For det andre er 3.10 ikke utredet. Ruter omtaler selv forslaget kun som en «konseptidé».

Les også

Ruter refser Høyres tunnelforslag. Sporveien vil ikke ha en mening om T-banestriden.

Byrådets tunnelsyn

Høyres forslag ligner vel så mye på alternativet (C3) som kom best ut av de faglige analysene, med høyest trafikantnytte og lavest kostnader. Selv om det isolert sett er riktig at det ikke er store utviklingsområder der C3 er tegnet inn, burde byrådet gjort justeringer i det faglige vinnerkonseptet ved å utrede en trasé som går litt nærmere de store utviklingsområdene langs Ring 2. Det er nøyaktig en slik utredning Høyre etterlyser.

Når byrådslederen i stedet bare vraker det alternativet som faglig kom best ut, legger frem ett eneste alternativ for bystyret og mener det er «helt useriøst» å mene noe annet enn han selv, tyder det på at han er i ferd med å utvikle et tunnelsyn der alle motforestillinger føyses unna. Det lover ikke godt.

Oslo står nå overfor kommunens største investering noensinne, en utbygging som vil påvirke byen i mange tiår. Det krever at flere alternativer utredes.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter