Debatt

Hvem kan nekte meg å bli født? | Paal HH Lindenskov

  • Paal HH Lindenskov
    Paal HH Lindenskov
    Overlege dr.med.
Befruktningen er etter min oppfatning det minste felles multiplum for definisjon av liv, skriver innleggsforfatteren.

For meg er befruktningen eneste logiske biologiske start av livet, og som lege kan jeg ikke ta liv.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk jeg skrev i Vårt Land for snart 28 år siden om «Aborttallenes klare tale», påpekte jeg at vår abortpraksis overgikk selv naturens forkastelse ved spontane aborter, og at dette svinn tilsvarte en aldersspesifikk dødelighet man ellers kun fant blant 90-åringer.

Jeg utfordret derfor vår lovgivende forsamling til å betrakte vår abortpraksis som et helseproblem og iverksette tiltak.

«Holde antall aborter lavest mulig»

I årenes løp har aborttallet vært stabilt på omtrent det samme. Paragraf 1 i loven om svangerskapsavbrudd gir en eksplisitt intensjon om at man gjennom tiltak skal holde antall aborter lavest mulig.

Paal HH Lindenskov

Dagens abortdebatt vedgår paragraf 2 som regulerer abort i uke 12–18 når det er påvist avvik hos fosteret, og som en juridisk tilsnikelse også tvillingsvangerskap.

Mens vår abortpraksis domineres av et femsifret antall svangerskapsavbrudd innen utgangen av uke 12 for presumptivt normale fostre, så dreier dagens abortdebatt seg om et marginalt antall svangerskapsavbrudd. Det er tross alt en viss forskjell på 12-15.000 og 2-300!

Allegorien om dem som bekymrer seg for husets orden grunnet katten som smyger seg mellom blomsterpottene, men som ikke merker seg elefanten som kommer galopperende mot huset synes relevant.

Les også

Nå ønskes det å abortere fostre som i det fleste tilfeller overlever. Når har et foster menneskeverd? | Ola Didrik Saugstad

Polarisert

Alle partier, inklusive Kristelig Folkeparti, har i alle disse år hatt rikelig anledning til å børste støv av paragraf 1. Så har ikke skjedd. Derimot vekkes fra tid til annen problematikken rundt svangerskapsavbrudd til live på polarisert vis. Som for noen år siden da reservasjonsretten ble heftig debattert, og hvor enkelte ville nekte oss leger å følge vår samvittighet.

For tiden opplever vi en politisk hestehandel hvor regjeringskåte deler av Kristelig Folkeparti ofrer en visjonær partileder som slåss for å bevare partiets ånd, fremfor å gå inn i en regjeringskoalisjon med en tidligere statsråd i sin midte som med en selvtilfreds mine og et kors rundt halsen nektet de trengende rom i herberget.

Samvittigheten som høyeste instans

Jeg ønsker ingen ny debatt om abortloven selv om jeg har reservert meg fra å bistå ved forsert svangerskapsavbrudd. Tvert imot så tar jeg eksisterende lov til etterretning, fordi samvittigheten må råde som høyeste instans i slike tilfeller, både for den berørte svangre som velger svangerskapsavbrudd, men også for legen som nekter å bistå.

Dette betyr ikke at jeg anerkjenner biologiske absurditeter som at fosteret skulle være en del av kvinnens kropp.

Jeg nekter imidlertid å tro at kvinner tar avgjørelsen om svangerskapsavbrudd med et lett sinn, hverken i samtid eller i ettertid, fordi mange av dem nok også har en fornemmelse av at de bærer på et liv. Til tross for det, tar mange den tunge beslutningen om å avslutte sitt eget svangerskap, og dette må respekteres.

Befruktningen: eneste logiske start av livet

Like fullt: For meg er befruktningen eneste logiske biologiske start av livet, og som lege kan jeg ikke ta liv.

Livet er et kontinuum av celledelinger og et molekylært mirakel, alt dirigert etter instruks av DNA-koden som et origo fra unnfangelsen. Selv om det deretter tilkommer kolossal vekst og utvikling, så er befruktningen etter min oppfatning det minste felles multiplum for definisjon av liv. Menneskeverd og rett til liv må etter mitt syn defineres ut fra et minimum og ikke et maksimum av forutsetninger.

Lovens intensjon

Jeg skulle inderlig ønske at noen av dem som aspirerer til maktens tinder, kunne oppgradere paragraf 1 i lov om svangerskapsavbrudd fra å være en hvileparagraf til den intensjon den var ment å ha, slik at flest mulig får oppleve et liv også etter sin fødsel.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Abort
  2. Senabort
  3. Debatt