Debatt

Stang ut fra lærer som slakter mattebok | Anne Lene Johnsen og Elin Natås

  • Anne Lene Johnsen, forfatter
  • Elin Natås, spesialpedagog og forfatter
Vi forklarer matematikken slik at elevene forstår den, skriver forfatterne.

Matteboken har noen feil som er rettet opp. Men lærer Jan Ivar Bruholt har bommet på bokens budskap.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norske elever har i flere år gjort det kritisk dårlig i matematikk på nasjonale og internasjonale prøver. At det er et skrikende behov for nye verktøy for å hjelpe barna våre å forstå matte, vises nå på bokhandlernes bestselgerlister. Der har boken Hvordan fatte matte tronet på toppen i flere uker.

Lærer Jan Ivar Bruholt har lagt merke til behovet for bedre matteundervisning og kjøpte boken for å oppdatere seg selv. I Aftenposten 25. april påpeker han ganske riktig at det er noen feil i boken, men disse er naturligvis rettet opp fortløpende og tatt hensyn til i nyere utgaver.

Men bortsett fra dette kan det virke som at Bruholt har bommet på hele bokens budskap.

Forfatter Anne Lene Johnsen

Grunnlaget for matematikk

Hvordan fatte matte er garantert ikke den første bestselgeren som har fått kritikk av en leser. Men når kritikken består i at boken er nettopp det vi hele tiden har sagt at den er, blir vi mer lettet enn forferdet.

Ikke minst er vi veldig glade for at landets største avis viser hvor lett det er å misforstå nettopp hva det er som må til for å forstå matematikk – selv blant lærere.

Elin Natås

Elever og foreldre trenger ikke å terpe enda mer på formler, de trenger å forstå grunnlaget for matematikken.

Matte er et byggefag

Vår erfaring er at når en elev sliter med å lære matematikk, skyldes det at eleven ikke har det rette grunnlaget for læring. Matte er et byggefag. Hvis problemet ligger i grunnmuren, blir det vanskelig å bygge nye etasjer. Det gjør denne boken noe med!

Bruholt kritiserer at et kapittel om funksjoner ikke handler om dette, men hva man må ha lært før man lærer om funksjoner.

Og ja, det er nettopp poenget med boken. Det er nettopp dette vi har presentert: hva må være lært først. I tillegg forklarer vi altså matematikken slik at elevene forstår den.

Skrevet for foreldre

Norsk skole trenger lærere som ser store sammenhenger og som forstår grunnlagsproblemer - ikke bare pugger gangetabellen. Det er derfor vi i denne boken presenterer erfaringer og kunnskap og forskningsbaserte verktøy med dokumentert effekt hos barn og unge.

  • Norske femteklassinger: Best i Norden i matematikk

Boken er skrevet for foreldre nettopp fordi vi mener det er så viktig at foreldre lærer hvor lett det kan være å hjelpe barna sine og hvor mye de kan gjøre selv. Det er nemlig fortvilende å ha barn som sliter, og ikke klare å hjelpe dem.

Begeistrede lærere

Mange lærere synes også det er fortvilende å ikke komme i mål med elevene. Og mange av dem har både lest boken og fått stor nytte av den med sine elever.

I hvert fall om vi skal tro tilbakemeldingene forlaget får omtrent daglig: «Snakk om å treffe en mattelærers hjerte med stor pil! Kan det gå an å føle seg så inspirert og klar for ny mestring?», skriver lærer Gunn Rokstad Børnes til oss.

Den erfarne mattelæreren Grete Kullerud Bauck kaller boken genial og skriver at «entusiasmen kommer av seg selv over en så logisk nøkkel». Mattelærer Anna Jelstad skriver at «etter jeg leste boken ser jeg plutselig elevene fra en annen vinkel, jeg får hjelp til å hjelpe!»

Behovet er tydelig også internasjonalt. Hvordan fatte matte er allerede solgt til de nordiske landene, og flere land står for tur! I Norge kan vi ikke være stolte over matteresultatene de siste årene. Men vi kan være stolte over at vi nå eksporterer en modell for å lære matematikk som ser ut til å virke.


Interessert i å lese mer om matematikk, skolen og lærere?


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Matematikk
  2. Skole og utdanning