Kort sagt, fredag 29. april

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Læreres status. Høyres retorikk. Vurderingssamtaler. Fødselspermisjon. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Lærere, ikke sosionomer!

Ja, læreryrket har et statusproblem, som Bendik Befring Brandvold er inne på i sitt debattinnlegg i Aftenposten. Dessverre bidrar innlegget nettopp til dette problemet.

Brandvold skriver hvordan lærere utgjør «en enorm forskjell for en sårbar gruppe mennesker». Han skriver om omsorg, trivsel og tålmodighet: «Som lærer blir du involvert i alt fra skrubbsår, fotballkrangler og kjedsomhet til mobbing, barnevernssaker og politiavhør.»

Brandvold virker å glemme at den største delen av jobben er helt vanlig fakta- og forskningsbasert undervisning, formidling av fag og kunnskap. Det nevner han ikke med ett ord.

Det er et kunnskapsyrke vi snakker om. De fleste barna blir aldri involvert i barnevernssaker eller politiavhør. Men alle barna trenger lærere som er veldig gode på faget sitt – og det er der mye av statusproblematikken ligger.

Norske lærere har historisk sett ikke vært veldig gode i faget sitt, snarere tvert imot. Enhver lærer som ikke kan stoffet sitt, er med på å senke statusen til en hel yrkesgruppe.

Ut fra innlegget virker det som Brandvold forsøker å rekruttere kommende sosionomer. Det bidrar ikke akkurat til den statusen han ønsker å heve i yrket både han og jeg innehar.

Sanna Sarromaa, lektor i Hamar-skolen


Upresist om boligbygging på Montebello

I Aftenpostens leder 25. april omtales en kamp om «færre blokker» og «flere småhus» i Oslo på en svært lettvint måte.
Vi utvikler en større eiendom på Montebello som er dominert av et høyspentanlegg som snart skal fjernes. Dermed frigjøres et byområde på over 50 mål rett ved T-banestasjonen. Vår plan er i tråd med Oslos vedtatte strategi om å utvikle byen på en miljøvennlig måte langs det eksisterende banenettet.
Vi har brukt åtte år på å utarbeide et komplett forslag med varierte boliger, store grøntområder, akebakke, barnehage, lokal handel og service, kultur og bevaring. Prosjektet tilfører bydel Ullern flere og mer varierte boliger.

Aftenposten gir inntrykk av at et alternativt skisseforslag fra to velforeninger nå er «den nye planen» for området. Dette er feil. Planforslaget er ikke endret fra det som Aftenposten selv omtalte sist høst. Saken skal ut på høring fra juni. Det som begynte med over 1000 boliger i bygg opp til 19 etasjer, er nå modifisert til ca 550 boliger og bygg på 2-11 etasjer. I tillegg skaper vi samlingsplasser og nærtilbud innenfor gang- og sykkelavstand til glede for alle på Montebello.

Småhus på vår eiendom har ikke vært noe tema, og eiendommen er ikke omfattet av småhusplanen. Montebello er et stasjonsnært utviklingsområde i ytre by, og prosjektet møter de mål og ambisjoner som Oslos politikere har beskrevet i kommuneplanen.

Tom Bratlie, daglig leder i Husebyplatået AS (JM/Miliarium)


Det Høyre sier, og det Høyre gjør

I Aftenposten 22. april ber Unge Høyres leder Ola Svenneby om at man i samfunnsdebatten skal forholde seg til det Høyre «faktisk sier og mener».

Det Unge Høyre helst vil slippe, er imidlertid at det blir dokumentert at Høyre ofte sier noe annet enn det de gjør, når de får makt. Slik man lanserte «det nye arbeidspartiet Høyre» før de gikk inn i regjering, med løfter om en ny arbeidslivspolitikk. Der skulle respekten for fagbevegelsen stå i sentrum, og fremtidige endringer i arbeidsmiljøloven skulle være beskjedne og ønsket langt inn i LO, ifølge Høyres daværende nestleder.

At Høyre i regjering ville bryte løftene, var «svartmaling og skremselspropaganda». Ledelsen i Høyre var rett og slett forbannet da det ble antydet at Høyre kom til å åpne for midlertidige ansettelser der det ikke var midlertidige behov.

Men skeptikere fikk rett. Høyre i regjeringsposisjon kuttet i arbeidsløshetstrygden og i tiltaksplasser for arbeidsledige, og permitteringsreglene ble strammet inn – for å gi rom til massive skattekutt. Fagforeningsfradraget ble – på tross av løfter om det motsatte, mindre verdt hvert eneste år. Og man foreslo å kutte i tilgangen til sykelønn for titusenvis av arbeidstagere – selv om løftet om ikke å endre sykelønnsordningen var selve symbolet på Høyres nyorientering. Etterpå brøt man løftene om å lytte til fagbevegelsen i prosessen med å svekke arbeidsmiljøloven. Og det ble åpnet for midlertidige ansettelser også der det ikke var midlertidige behov.

Unge Høyre og andre må nok også i fremtiden finne seg i at Høyres retorikk blir målt mot hva de faktisk gjør.

Wegard Harsvik, statssekretær (Ap)

Vurderingssamtaler hos Bup er nyttige

Ansatte ved Bup Syd advarer i Aftenposten mot at alle som henvises til Barne- og ungdomspsykiatrien (Bup), gis en vurderingssamtale. Vår erfaring er at dette ikke fører til at flere behandles, men at vi behandler de riktige.

I Ahus har vi prøvd ut en modell med halvdagsutredning av alle som henvises. Et team vurderer hvorvidt barnet behøver videre behandling i Bup eller oppfølging i kommunen.

Det er inngått avtale med kommunen, som forplikter seg til å følge opp der det ikke er behov for Bup. Dette er en forutsetning for modellen.

Vår kartlegging viser at 30 prosent av dem som blir henvist Bup, ikke behøver videre behandling. Samtidig ser vi at 25 prosent av dem vi normalt avviser, burde ha fått behandling. Vi behandler altså delvis feil pasienter. Det er ikke klok bruk av begrensede ressurser, og det gir dårligere kvalitet for dem som feilaktig ikke får behandling.

Vår erfaring er at vi ikke får flere henvisninger med en slik modell, men vi behandler de riktige pasientene. Akkurat nå opplever vi alle manglende kapasitet på grunn av enorm pågang under pandemien. At Bup er under sterkt press og behøver større rammer, uansett modell, er vi helt enige i.

Morten Grøvli, avdelingsleder (psykologspesialist), Bup Ahus

Heidi Ebbestad, seksjonsleder (overlege), Bup Øvre Romerike

Espen Wasshaug, prosjektleder (psykologspesialist), Bup Øvre Romerike


Feil om fødselspermisjon

I Aftenposten 16. april skrev jeg at ingen av de politiske partiene vil la foreldrene selv bestemme hvordan de skal dele fødselspermisjonen. Det var ikke riktig. I Fremskrittspartiets program står det at partiet vil «la foreldrene selv få avgjøre fordeling av fødselspermisjon».

Kristin Clemet, leder i Civita