Sterkere medvirkning enn noen gang

  • Børge Einrem
Nye OUS er Norges største bygge- og utviklingsprosjekt på fastlandet. Medvirkningsprosjektene har et omfang vi trolig aldri har sett i norsk offentlig sektor, skriver Børge Einrem.

Det er et omfattende medvirkningsapparat, og medvirkningen bidrar til forbedringer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Mangelfull medvirkning i Nye OUS truer pasientsikkerheten» er tittelen på et innlegg signert 16 ansatte og tillitsvalgte i Aftenposten 23. mars.

Nye Oslo universitetssykehus (OUS) består av seks prosjekter. I innlegget vises det til prosessene rundt Nye Rikshospitalet og Nye Aker.

Om lag 500 medarbeidere og brukere deltar i medvirkningsarbeidet i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. I tillegg kommer alle diskusjoner ute i fagmiljøene som følge av arbeidet i medvirkningsgruppene. Det er et omfattende medvirkningsapparat, og medvirkningen bidrar til forbedringer.

Innsikt fra medarbeidere gir bedre løsninger

I det pågående forprosjektet er flere forhold betydelig endret som følge av innspill fra medvirkningsgruppene og fagmiljøene. Det er sånn det skal være.

Innsikt fra medarbeiderne er viktig for å finne bedre løsninger.

Noen eksempler:

  • Antall kontakt- og luftsmitteisolater er økt.
  • Vi har endret funksjonsfordeling mellom Aker og Rikshospitalet for å understøtte akuttfunksjoner.
  • Et komplett barne- og ungdomssenter skal etableres.
  • Det blir endringer innen psykisk helsevern, utforming av laboratoriefasiliteter, utforming av akuttmottak og endrede modeller for legemiddelhåndtering og logistikkløsninger.

Medvirkningen berører alle deler av sykehuset. Totalt er det avholdt oppunder 1000 møter inkludert om lag 400 møter i medvirkningsgrupper.

Det er også avholdt en rekke formelle møter med tillitsvalgte og vernetjenesten. Tilsvarende prosesser pågår i de andre byggeprosjektene.

Avhengig av godt samarbeid

I fjor ble tillitsvalgte også inkludert med tre representanter i prosjektstyret for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, det øverste organet for sykehusprosjektet.

Nye OUS er Norges største bygge- og utviklingsprosjekt på fastlandet. Medvirkningsprosjektene har et omfang vi trolig aldri har sett i norsk offentlig sektor.

Spørreundersøkelsen det vises til i innlegget, er gjennomført blant deltagerne i medvirkningsarbeidet to ganger det siste året.

Hensikten har vært å evaluere medvirkningsarbeidet underveis og kartlegge forbedringsområder.

Man kan mislike rammene, men det er ikke og skal ikke være et diskusjonstema for medvirkningsgruppene

Begge undersøkelsene har resultert i forbedringer i hvordan medvirkningsarbeidet er lagt opp, for eksempel behovet for mer tid mellom møter.

Rammene for byggeprosjektene til Nye OUS er fastsatt av eier og bekreftet av Stortinget gjennom lånetilsagn. Man kan mislike rammene, men det er ikke og skal ikke være et diskusjonstema for medvirkningsgruppene.

Vi har lært av tidligere byggeprosjekter. Nye OUS bygges etter andre arealstandarder enn Kalnes og Ahus. Beleggsprosent og effektivitetskrav til poliklinikk er redusert.

Likevel går den underliggende kritikken fra tillitsvalgte på arealrammene.

Det er noe vesentlig annet enn den sterke påstanden i tittelen, nemlig at «mangelfull medvirkning truer pasientsikkerheten».

Sykehuset skal bygges slik at vi sikrer best mulige forhold for pasienter og ansatte med de midlene vi har til rådighet. For å lykkes med det er vi avhengig av fortsatt godt samarbeid. Vi ønsker all dialog om hvordan vi skal greie det, velkommen.