Debatt

Kort sagt, fredag 18. mars

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Friskolenes budsjetter. Sykehusplanene. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er på saken, Alexander

Alexander Selvèn fra Nesodden AUF skriver i et Si ;D-innlegg 15. mars at skolen hans, Oslo by steinerskole, har fått kutt i budsjettet i 2022. Det opplever han som «blodig urettferdig». Jeg skal prøve å forklare hva som er skjedd.

Privatskoler som er godkjent etter friskoleloven, for eksempel steinerskoler eller montessoriskoler, får penger både fra staten (det vi kaller statstilskudd) og fra foreldrene (skolepenger). Statstilskuddet dekker 85 prosent av kostnadene for en skoleplass, mens skolepengene maksimalt utgjør 15 prosent.

Pengene staten bidrar med, er et gjennomsnitt av hva de offentlige skolene får, men målt to år tilbake i tid. I 2020 gikk utgiftene i den offentlige skolen ned. Som følge av dette ble det lagt inn mindre penger i privatskolebudsjettet i 2022.

Kuttet som Selvèn peker på, er med andre ord en konsekvens av måten vi beregner tilskudd til privatskoler på i Norge.

Jeg har forståelse for at budsjettkuttet kom overraskende på mange privatskoler. Derfor har Kunnskapsdepartementet bedt Utdanningsdirektoratet om å gjennomgå situasjonen, og vi vil vurdere om vi kan gjøre noe fra regjeringens side. Vi jobber også hele tiden med å sikre gode og forutsigbare tilskuddsordninger for skolene.

Uansett om elevene går i en privat eller offentlig skole, skal vi selvfølgelig passe på elevenes rettigheter og sikre at skolene får forsvarlig finansiering. Etter to år med pandemi er det avgjørende at skolene har lærere og ressurser nok til å følge opp elevenes læring og til å skape gode sosiale møteplasser igjen. Derfor har regjeringen i 2022 økt kommunenes budsjettrammer betydelig, noe som igjen vil gi et større skolebudsjett både i den offentlige fellesskolen og i private skoler.

Halvard Hølleland, statssekretær, Kunnskapsdepartementet (Ap)


Presisering om sykehussakene

14. mars publiserte Aftenposten vårt innlegg «Realiteter, ikke følelser, i sykehusplanene». Avisens redigering førte til en mangel i innlegget:

For å identifisere høringsuttalelsene som vi gjengir dokumentnummer til, skulle saksnummeret (her for Gaustad sykehusområde) hos Plan- og bygningsetaten (PBE) 201704683, som vi hadde oppgitt, ha vært med.

Det er også en feil i beskrivelsen av Skaga og Ekens høringsuttalelse: Her står «s. 546», dette gjelder dokument 546 (i sak 201704683 hos PBE).

Bente Odner, arkitekt MNAL, og Randi Werner-Erichsen, cand.pharm., cand.mag.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Privatskole
  3. Si ;D-innlegg
  4. Skole og utdanning