Europa må bli mindre avhengig av russisk gass, og det raskt

EUs energiveikart tilpasses nytt terreng. Det er avgjørende at Norge samarbeider med våre europeiske partnere for å sikre at norske løsninger og ressurser tas med, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser rørledningen Nord Stream 2 i Lubmin i Tyskland.

Tiden er inne for et forpliktende energisamarbeid med Europa.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mer enn noen gang haster det for Europa å bli mindre avhengig av russisk gass. EU justerer og fremskynder sin storstilte energiomstillingsplan på grunn av krigen i Ukraina. Energinasjonen Norge har gode forutsetninger for å bidra.

Norge må styrke sin rolle og posisjon

Tirsdag forrige uke la EU-kommisjonen frem en plan om å kutte importen av russisk gass med to tredjedeler i løpet av 2022 og drastisk akselerere omstillingen til ren energi. Nå skal unionen jobbe med å finne andre gassleverandører, øke egen produksjon av biogass og fremskynde storsatsing på fornybart.

EUs energiveikart tilpasses nytt terreng. Det er avgjørende at Norge samarbeider med våre europeiske partnere for å sikre at norske løsninger og ressurser tas med.

Den nye energiministeren Terje Lien Aasland (Ap) uttalte tidligere i uken at «gass er Norges hovedbidrag til Europa». Han viser samtidig til at norsk fornybarsatsing hovedsakelig skal dekke eget hjemmemarked.

NHO mener heller tiden er inne for et forpliktende, formelt og utvidet energisamarbeid med Europa.

Norge har blant Europas beste vindressurser til havs

Norge kan påta seg et økt ansvar for å levere mer energi til Europa. Norsk gass vil ikke bare være viktig på kort sikt, men også i overgangen mot nullutslippssamfunnet. I tillegg har Norge et svært godt utgangspunkt for å bidra med løsningene som Europa trenger videre, som havvind, batterier og hydrogen.

Vi har blant Europas beste vindressurser til havs, men det krever felles innsats om utvikling av et Nordsjønett.

Nå må vi tilpasse vår nasjonale politikk. Det bør komme tydelig frem allerede i tilleggsnummeret til energimeldingen som er varslet før påske. Vi må:

  • Formalisere en langsiktig, forpliktende energiavtale mellom Norge og EU
  • Løfte ambisjonene for utvikling av havvindparker med sikte på økt eksport til Europa
  • Skalere opp hydrogenproduksjon for å bidra til EUs økte ambisjoner
  • Mobilisere europeiske industrielle aktører som trenger karbonfangst- og lagring
  • Legge frem en gasspakke som raskt sikrer økt tilgang på gass til Europa
  • Sikre økt tempo i konsesjonsprosessene
  • Sikre tiltak for å gjennomføre klimamålene for norsk sokkel

Norge må sette fart på energieffektiviseringen

De høye energikostnadene vil nok vare en tid. Den eneste måten å motvirke effekten på, er å gjøre de samme grepene som Europa: øke produksjonen av fornybart, forsterke og videreutvikle strømnettet. Vi må sette fart på energieffektiviseringen hos husholdninger og bedrifter.

Økt tilgang på gass fra Norge vil kunne bidra til at energiprisene går ned. På den måten kan Norge sikre konkurransedyktige priser på grønn kraft for fastlandsindustrien, samtidig som landet styrker rollen som trygg og stabil energileverandør til Europa.

Den nye olje- og energiministeren har fått kort tid i stolen. Hvor raskt kan han sette seg på flyet til Brussel?