Debatt

Grønn grunnstøting

  • Audun Lysbakken
    Audun Lysbakken
    Leder, SV
SV-leder Audun Lysbakken svarer Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alstadheim. Lysbakken mener Alstadheim blander epler og pærer i debatten om havvind og utenlandskabler.

Man kan selvsagt være mot norsk EU-medlemskap og samtidig støtte europeisk klimasamarbeid, slik SV gjør.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alstadheim går på grunn når han i en kommentar 27. august setter likhetstegn mellom klimaengasjement og sin egen entusiasme for EU-medlemskap.

SVs klimapolitikk er som kjent langt mer ambisiøs enn regjeringens, men den er også tøffere enn EUs. Til forskjell fra Alstadheim mener vi at Norge ikke skal kjøpe seg fri fra egne utslippskutt gjennom kvoter i Europa, og vi vil ha mindre markedsliberalisme i løsningen.

Man kan selvsagt være mot norsk EU-medlemskap og samtidig støtte europeisk klimasamarbeid, slik SV gjør. Og vi mener at EUs klimapolitikk er for svak. EU bør kutte mer, og det bør ikke være mulig kjøpe seg fri fra egne utslipp gjennom kvoter i Europa.

EUs mål er å kutte 55 prosent av utslipp innen 2030. SV har en plan som kutter 70 prosent utslipp innen 2030. Tiltak for tiltak, tonn for tonn. De norske EU-partiene har ikke lagt frem planer som er i nærheten av det ambisjonsnivået.

Havvind og utenlandskabler

Alstadheims største bekymring er havvind, hvor utbyggere mener de trenger nettilkobling til kontinentet for å få lønnsomhet. Han er bekymret for at SVs motstand mot nye utenlandskabler vil hindre dette.

Her blander han epler og pærer. SV sier nei til nye utenlandskabler fra land til land. Vi må sikre nok kraft her hjemme til den storsatsingen vi skal ha på blant annet batteri- og hydrogenproduksjon.

Det Alstadheim skriver om, er såkalte hybride havvindprosjekter som innebærer at en havvindpark leverer kraft til flere land enn Norge.

Forskjellen på et hybridnett og vanlige utenlandskabler er at hybridnettet bidrar til økt strømproduksjon. Et slikt hybridnett kan føre til lavere kraftpriser i Norge, avhengig av mengden kraft som bygges ut.

Økt utnyttelsesgrad

Å koble havvind fra sør i Nordsjøen på Statnetts eksisterende kabler til kontinentet kan være interessant. Det vil kunne øke utnyttelsesgraden av disse kablene og bidra til mer konkurransedyktige kraftpriser i Norge.

Problemstillingen med hybridnett er ny, og under utredning. SV er positive så lenge det kutter utslipp, vi har kontroll over nettet, strømprisene er lave og fellesskapet ikke sitter igjen med hele regningen.

Det må være lov å forvente at Alstadheim i spørsmål om klima dømmer partiene etter klimapolitikken deres, ikke om de deler hans syn på EU.

Les også

Den viktigste klimatilpasningen nå er å stemme ut oljepartiene

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Klimapolitikk
  2. Havvind
  3. Audun Lysbakken