Debatt

Telenor skal opptre i tråd med menneskerettighetene, uansett hvor vi er

  • Jørgen C. Arentz Rostrup
    Jørgen C. Arentz Rostrup
    Leder for Telenor i Asia
Telenor åpnet i Myanmar i 2014. I sommer besluttet selskapet å selge virksomheten på grunn av situasjonen i det konfliktherjede landet.

Det vil ikke være mulig å drive etter våre verdier og internasjonale lover og standarder på den måten vi kom til Myanmar for å gjøre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Telenor gikk inn i Myanmar fordi vi ville gjøre en forskjell, med høye forretningsstandarder tuftet på våre verdier. For et land som hadde vært lukket for omverdenen i mer enn 40 år, var en slik tilnærming et fremskritt i seg selv.

Dette ble, sammen med vårt bidrag til å gi folk internett og smarttelefon, ønsket velkommen av samfunnet og folk over hele landet. I årene siden har det å drive selskapet etter våre verdier og standarder vært en forutsetning for at vi kunne være til stede i Myanmar.

Å sette tydelige krav til måten vi driver forretning på, forplikter og kommer med konsekvenser. Etter den militære overtagelsen i februar har det ifølge FN skjedd alvorlige menneskerettighetsbrudd. Situasjonen i landet er svært alvorlig.

Ikke annet valg enn å selge

Telenor har derfor flere ganger protestert mot beslutninger fra det militære styret i Myanmar. Samtidig har vi gjort alt vi kan for å ta vare på våre ansattes sikkerhet og befolkningens behov for våre tjenester.

I månedene som er gått, er det blitt klart for oss at det fremover ikke vil være mulig å drive etter våre verdier og internasjonale lover og standarder på den måten vi kom til Myanmar for å gjøre. Det er heller ikke utsikter til forbedring. Det er vi svært lei oss for.

Etter å ha vurdert alle mulige alternativer og hendelsesforløp hadde vi derfor til slutt ikke noe annet valg enn å beslutte å selge.

Mange er skuffet over at Telenor ser seg nødt til å forlate Myanmar. Det har vi stor forståelse for. Likevel er det viktig å minne om at menneskerettighetsbruddene i Myanmar skyldes regimeskiftet, og ikke Telenors salg.

Åpne om utfordringer

Før vår inntreden i Myanmar foretok vi grundige vurderinger. Vi vurderte blant annet det politiske bildet og menneskerettigheter. Landet hadde påbegynt demokratiseringen og kommet et godt stykke i 2014. Det var en vurdering vi delte med store deler av verdenssamfunnet.

Vi har hele veien valgt å være åpne om utfordringene vi har sett. Både før oppstart, underveis og etter at det militære tok over, har vi hatt tett dialog med et bredt spekter av lokale og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner.

I sommer klaget en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner til Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Påstanden var at Telenor ikke har fulgt OECDs retningslinjer i salget av Telenor Myanmar.

Vi er ikke enige i kritikken rettet mot Telenor. Likevel deler vi organisasjonenes bekymring over den alvorlige situasjonen landet befinner seg i. Vi støtter OECD-kontaktpunktet med fakta og klargjøringer.

FNs prinsipper samsvarer med våre

Vi har forpliktet oss til å overholde OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter, så vel som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette samsvarer også godt med våre egne verdier og standarder.

Det er de samme verdiene som nå er grunnen til at vi må forlate Myanmar.

Det er også viktig å understreke at vi har gjort vurderinger knyttet til menneskerettigheter og personvern ved et salg og gjennomført undersøkelser av mulige kjøpere.

Jobbet for å finne løsning

Aftenpostens kommentator Christina Pletten hadde i sommer en kommentar om Telenor og Myanmar. Leser man Plettens kommentar, virker det som om det hadde vært bedre at Telenor gikk inn i Myanmar uten et ønske om å utgjøre en forskjell. Det fordi «tapet ville vært like stort i kroner og øre, men det moralske fallet betydelig mindre».

Det er å snu ting på hodet. For Telenor har det aldri vært et alternativ ikke å drive ansvarlig eller bidra på en positiv måte for befolkningen.

Å opptre som et verdidrevet og ansvarlig selskap er etter vår mening riktig, både moralsk og finansielt. Dette har vært spesielt viktig etter militæret tok makten.

Videre tar Pletten rett og slett feil når hun betviler at det var sant at vår plan i vinter var å fortsette vår tilstedeværelse i Myanmar.

Tvert imot har vi hele tiden jobbet for å finne en løsning for fortsatt å være i landet. Samtidig var vi åpne om at vi sto overfor dilemmaer i den stadig mer krevende situasjonen. Til slutt hadde vi ikke noe valg.

Salget, som trenger godkjenning hos lokale myndigheter, var det minst ufordelaktige alternativet for våre ansatte, kunder og leverandører. De gjennomlever ikke bare en humanitær- og menneskerettighetskrise, men også en nasjonaløkonomisk katastrofe med få muligheter til bedring.

Drevet av verdier

For Telenor er det helt sentralt å opprettholde våre internasjonale forpliktelser og opptre i tråd med menneskerettighetene, uansett hvor vi opererer.

Vi har stått overfor tøffe valg. Men vi har fortsatt tro på at selskaper med god og ansvarlig forretningsdrift – drevet av verdier – vil være de som lykkes i årene som kommer.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Myanmar
  2. Næringsliv
  3. Telenor