Debatt

Statnett styrer ikke strømprisen

  • Henrik Glette
    Henrik Glette
    Kommunikasjonsdirektør, Statnett
Strømprisen kan bli høyere i årene som kommer, enn nivået vi har hatt de siste ti årene, men prisnivået vil etter våre analyser ligge godt under dagens, skriver innleggsforfatteren.

Det er ikke slik at prisforskjellen vi ser i dag mellom nord og sør, er bestemt av Statnett. Prisen bestemmes for hvert område av markedet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg i Aftenposten 26. oktober kommer Roar Moen med påstander om strømprisene og Statnetts rolle som ikke stemmer.

Moen hevder at Statnett styrer strømmen mellom de ulike prisområdene og mellom Norge og andre land, og at prisforskjellen mellom nord og sør i Norge som vi ser nå, er bestemt av Statnett. Dette er feil.

Grunnen til at vi har fem prisområder for strøm i Norge, er at det ikke er nok kapasitet i kraftlinjene til å sende strømmen fritt landet rundt i alle situasjoner.

Det er dette som kalles flaskehalser. Det kan sammenlignes med at det finnes områder i Norge der det alltid blir bilkø ved ferieutfart fordi det ikke er plass nok til alle bilene akkurat de dagene og timene.

Det er altså ikke slik at prisforskjellen vi ser i dag mellom nord og sør, er bestemt av Statnett. Prisen bestemmes for hvert område av markedet. Den påvirkes blant annet av ressurssituasjon, produksjonskapasitet, forbruk i området og overføringskapasitet til andre områder.

Det er ikke fysisk mulig å frakte nok kraft time for time fra nord til sør til at prisene jevnes ut.

Spesiell situasjon nå

Vi har vanligvis hatt jevnere priser landet over enn det vi ser nå.

Den nordligste delen av Norge og Sverige har for tiden større tilgang på vannkraft og vindkraft. Samtidig er det altså begrenset kapasitet til å transportere kraften sørover.

Dette har gitt langt lavere priser i den nordlige delen, men dette er et unntak. I våre analyser ser vi at Midt-Norge og Nord-Norge kan komme til å ha lavere priser også i årene som kommer, men ikke med så stor forskjell som vi ser nå.

Statnett har planer om å bygge flere ledninger de neste årene som vil gjøre at kapasiteten mellom landsdelene øker, og som vil bidra til likere priser landet rundt.

Det ville imidlertid være svært kostbart om vi skulle bygge ut så mye at prisen blir lik landet over i en helt spesiell situasjon som den vi opplever nå.

Over tid vil områder med lavere pris gjerne tiltrekke seg mer industri og annet forbruk som også jevner ut prisene.

Prisene skyldes en rekke faktorer

Strømprisen i Sør-Norge er for tiden svært høy. Det skyldes en rekke faktorer som har slått inn samtidig, som høye gass- og kullpriser og høyere CO₂-pris.

Dette gir rekordhøye priser i Europa som også slår inn på prisen i Sør-Norge. Samtidig er det langt mindre vann enn vanlig i kraftmagasinene i Sør-Norge.

De nye kablene til Tyskland og England bidrar også til økt pris i dagens situasjon, men dette er en liten faktor sammenlignet med de øvrige forhold som er påpekt ovenfor.

Vil ikke vare

Vi er del av et nordisk og europeisk strømmarked og har vært det i 30 år. Dette samarbeidet har bidratt til forsyningssikkerhet, verdiskaping og effektiv utnyttelse av strømmen i Norge og nabolandene.

Vi forstår veldig godt at folk er opptatt av hvordan strømregningen vil se ut i månedene fremover, men vil gjerne presisere at den helt spesielle situasjonen vi ser verden over nå, ikke vil vare.

Strømprisen kan bli høyere i årene som kommer, enn nivået vi har hatt de siste ti årene, men prisnivået vil etter våre analyser ligge godt under dagens.

Statnetts viktigste samfunnsoppdrag er å sikre at strømmen kommer frem til enhver tid og i alle situasjoner. Vi sørger for at strømmen flyter slik den skal, men vi bestemmer ikke strømprisene, og vi styrer ikke prisforskjeller.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Strømpriser
  2. Statnett