Debatt

Kort sagt, fredag 27. mai

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Avkolonisering. Elsparkesykler. OL. Barnevern. NRK. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Avklaring om avkolonisering

I et debattinnlegg i Aftenposten 14. mai er førsteamanuensis ved NTNU Ine Therese Berg bekymret for at akademia skal bli for sneversynt hvis «det ikke inkluderer kunnskap som ikke er skapt innenfor vårt eget paradigme». Her er vi enige – så lenge vi holder oss til forskningen.

Det vi er uenige om, er hva som skal til for at noe skal kunne inngå i kjernepensum i høyere utdanning. Der er det ufravikelige kravet at pensum skal ha vært gjennom den vitenskapelige «kverna», det vil si den vitenskapelige metoden – og kommet helskinnet gjennom.

Nåløyet er trangt. Mye av det som er kvalifisert til å være med, må også holdes utenfor. Det er nemlig begrenset hva man kan ta til seg i løpet av noen få år.

Kravet om avkolonisert undervisning er et ektefødt barn av postmodernismen. På 1960-tallet ble postmodernismen nemlig et «akademisk» verktøy i den politiske kampen mot nettopp kolonimaktene.

Som akademisk disiplin, derimot, er postmodernismen en antiintellektuell avart av eksistensialismen. Den er derfor uforenlig med den vitenskapelige tenkningen og metoden. Kravet om avkolonisert undervisning er derfor dødfødt.

Per Arne Bjørkum, professor emeritus, Universitetet i Stavanger


En gamling kaster inn håndkleet

Undertegnede er 75 år og pensjonist. Jeg har med stadig større undring og nå også med resignasjon registrert at elsparkesykler er kommet for å bli. Det er nok et tapt slag for oss som har levd noen år, og igjen må erkjenne at sunn fornuft ikke er på moten lenger.

Gledestrålende mottar nå elsparkesykkelbransjen nyheten om såkalte innstramminger. Det er nå besluttet av svake politikere at promillegrensen settes til 0,2 prosent. Det er det samme som for bil. Noe som i praksis betyr at de kjører fra puben på natten, med mindre risikoen for å bli tatt i promillekontroll er like stor som for bilkjøring med for høy promille.

Jeg har dessverre ikke helt troen på at politiet vil prioritere annet enn åpenbar villmannskjøring.

Det er fortsatt lov å kjøre på fortau. Alle med noenlunde gangsyn (bokstavelig talt) forstår jo at fotgjengere og motoriserte kjøretøy ikke må dele på fortau og gågater. Kjøretøy med motor hører til i veibanen. Det har de alltid gjort.

Men ikke nå. For hvem er det som går der nå fremover? De som fortsatt ikke har forstått at fra nå av gjelder hver mann (og kvinne) for seg. De som har levd noen år. De som kommer med barnevogn. De som er handikappet. Kort sagt: de som ikke blir lyttet til.

Aldersgrensen er satt til 12 år. Men de må visst bruke hjelm. 12 år. Smak på den. Nei, det burde ikke være nødvendig å argumentere mot denne latterlig lave aldersgrensen. For det er jo bare enda et tapt slag. At ikke politikere forstår det som så åpenbart, er ren galskap.

Så denne gamlingen kaster nå inn håndkleet. Å slåss mot politikere og andre vindmøller, det får andre ta seg av. Vi ønsker dem lykke til. Dere har verdige motstandere i en elsparkesykkelbransje med sans for lettvinte løsninger og profitt. Og enda vanskeligere: politikere som ikke klarer å si nei.

Terje Kinden, gamling og folk flest


Usolidarisk om OL i Norge

Aftenposten sier nei til OL i Norge i en lederartikkel 24. mai. Norge som er et av de rikeste land i verden, har ikke råd til OL. Makan til usolidarisk holdning. Hva skal andre land si da?

Per Christen Horgen, pensjonist


Samfunnet sviktet Liv Monika

Aftenposten forteller 19. mai historien til Liv Monika Skjervik, som tok sitt eget liv natten etter at hun fylte 18 år.

Problemet er et system som svikter dem som trenger det, og frustrerer dem som jobber i det. At det ikke finnes langtidsplasser for alvorlig psykisk syke barn, og at tvangsinnleggelse ikke er mulig når det står om liv, er vanskelig å forstå. At de overlates til et barnevern uten nødvendig helsekompetanse, er like uforståelig.

Nesten 1800 unge som hadde fått hjelp av barnevernet fra 1990 til 2009, døde, oftest av selvmord og rusmisbruk/sinnslidelse. Det er hver fjerde dag. Vi må ha et system som redder alle som kan reddes. Vi må ikke miste en eneste uten at vi har gjort vårt ytterste for å holde hen blant oss.

To spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap):

1. Hvilke umiddelbare tiltak vil regjeringen iverksette for å hindre at flere lider Liv Monikas skjebne?

2. Vil regjeringen nedsette en hurtigarbeidende «redningskommisjon» som ser på sakene hvor barn og unge har mistet livet, og på hva som kan gjøres for å redde andre?

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn


Medienes ensretting er problematisk

I Aftenposten 20. mai kommenterer Frank Rossavik Nato-motstanden på venstresiden. Han åpner for å skjønne venstresidens synspunkter.

Det var befriende å lese om viktigheten av å sette seg inn i motpartens ståsted.

Vi avislesere blir så vant til frontenes fastlåste posisjoner at vi blir apatiske. Vi blir blinde for at andre kan ha meninger det kan være verd å lytte til.

I forsiktige NRK Dagsrevyen hører jeg oftest de vedtatte «sannhetene». Derfor var det helt oppsiktsvekkende da Dagsrevyen slapp til nytenkende kommentatorer som Tormod Heier, oberstløytnant og forskningsleder ved Forsvarets høgskole, og generalløytnant Robert Mood med deres refleksjoner om russisk tankegang om konflikten. Og det uten å bli tatt til inntekt for den ene parten i striden.

Beskyldninger mot NRK for å være partisk, lot ikke vente på seg. Russland-forsker Julie Wilhelmsen led samme skjebne.

Å bringe frie stemmer til torgs kunne man tenke seg svært relevant nå når USA, uten å være invitert, etablerer fire militære amerikanske samfunn sør og nord i Norge. Det gjør de uten at regjeringen og høyresiden synes dette er problematisk. Men det er det mange som gjør!

Tør ingen av stortingsrepresentantene å bryte ut av den øredøvende «enigheten»? Og tør NRKs Debatten å ta opp dette, som er av epokegjørende nasjonal interesse? Eller ensretting. Igjen.

Per Tofte, skuespiller

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Elsparkesykler
  3. OL
  4. Promillekontroll
  5. Undervisning