Forbud mot strømkabel bryter mot fri handel, klimatiltak og verdiskaping | Erik Storelv

Her, fra Eidfjord i Hardanger, skal kabelen etter planen legges og frakte norsk vannkraft til Skottland.

Et forbud mot bygging av NorthConnect vil bryte med noen av de viktigste verdier vi har bygget opp dette landet med, nemlig fri handel, betydningen av eksport og verdiskaping.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den foreslåtte strømkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland vil gi om lag 13.400.000.000 kroner i verdier for samfunnet, generere eksportinntekter på mer enn 100 milliarder kroner, skape incentiv for utbygging av mer fornybar energi i Norden og redusere utslipp av CO2 med 2 millioner tonn pr. år. Prosjektet oppfyller alle kriterier for å få handelskonsesjon i henhold til Energiloven og være den mest lønnsomme handelsforbindelsen fra Norge.

Kan virkelig Stortinget mene at det skal intervenere og stoppe det?

Erik Storelv, senior prosjektkonsulent, NorthConnect.

I bunn for vår velstand

Eksport har vært nøkkelen til Norges velstand, stabil valuta og økt kjøpekraft for våre innbyggere. Eksporten utgjør nå mer enn 50 prosent av verdiskapingen fra Fastlands-Norge. Lenge har vår handelsbalanse fått støtte av store eksportinntekter fra olje og gass, men nå er det grunnlag for bekymring.

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarte nylig i sin årstale at handelsunderskuddet har økt kraftig til 276 milliarder kroner, og er dobbelt så mye som for bare syv år siden og større enn forventet avkastning fra Oljefondet. Har vi som nasjon glemt at eksporten er vårt levebrød?

Les også

De som ikke forstår betydningen av strømpriser, forstår ikke Norge | Bjørnar Skjæran og Hadia Tajik

Retten til å handle med utlandet

Alle andre bedrifter og næringer har i vårt frie land rett til å kunne handle med utlandet. Equinor selger olje, Marine Harvest selger laks, Norsk Hydro selger aluminium, Orkla selger merkevarer. Politikere blander seg ikke her inn i hvordan prisene på bensin, laks, aluminium og klær ville blitt i Norge, hvis det var forbud mot handel.

Men fordi kraft eksporteres via strømkabler, må norske kraftprodusenter be om tillatelse til å bygge og handle. Hvorfor skal ikke produsenter av kraft ha samme mulighet for handel som andre bransjer?


Forventer stort kraftoverskudd

Den tverrpolitiske enigheten om en sertifikatordning som skulle gi incentiv til produksjon av mer fornybar energi for å redusere utslipp i Europa, er blitt en svært vellykket politikk. Alle eksperter forventer et stort kraftoverskudd i Norge og Sverige (ca. 50 TWh), lavere kraftpriser og nok kraft til forbruk i Norge og reduserte CO²-utslipp i Europa via kabler.

Eksporten via NorthConnect tilsvarer en brøkdel av kraftoverskuddet, og ved å erstatte gasskraft i Storbritannia vil det bidra med om lag 2 millioner tonn pr. år i reduserte utslipp, like mye som utslipp fra en million personbiler.

Derfor bør de partiene som er for frihandel, som tror på stabile rammebetingelser og likebehandling av næringer, ikke alliere seg med ytre venstre i en misforstått forbudsproteksjonisme eller tilfeldig populisme. Disse partiene bør sjekke eget partiprogram og heller gi helhjertet støtte til dette prosjektet.