Debatt

Taximarkedet er for dårlig og for dyrt. Ikke utsett moderniseringen. | Lars Sørgård og Inger Lise Blyverket

 • Lars Sørgård
  Direktør i Konkurransetilsynet
 • Inger Lise Blyverket
  Direktør, Forbrukerrådet
Taxibransjen er hardt rammet av koronakrisen. Omsetningen har falt med over 80 prosent.

Tilbudet er ikke tilpasset kundene. Og regelverket sørger for å forbeholde markedet for de aktørene som allerede er der.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Taximarkedet har vært på Forbrukerrådets og Konkurransetilsynets bekymringsliste i en årrekke. Våre rapporter viser at det er all grunn til å slå alarm.

Blant våre funn er at seks av ti passasjerer meldte at sjåførene har kjørt uforsvarlig, eller tatt omveier. Noen fortalte om trusler og tilnærmelser. I Oslo har hele tre av fire hatt slike opplevelser.

Tilbudet er heller ikke tilpasset kundenes behov. Når flest trenger taxi, er de vanskelige å oppdrive. Når få trenger transport, er mange sjåfører på jobb. Det gir mye dødtid på tomgang, og den må kundene betale for.

Lav sikkerhet og lav kvalitet til høy pris

Vi ser altså at i taximarkedet er sikkerheten og kvaliteten på tjenestene som enkelte tilbyr lav, samtidig som prisen er høy. Da skulle en tro at disse aktørene ikke ville klare seg. Så ikke her.

Regelverket sørger nemlig for å forbeholde markedet for de aktørene som allerede er der. Til tross for alvorlige hendelser skal det mye til før noen mister rettigheter.

I tillegg til at det er vanskelig å få lov til å drive taxivirksomhet, er det også dyrt. Blant annet på grunn av krav om å ha et kostbart taksameter i drosjen. Kundene er prisgitt de som kommer kjørende.

Når regelverket er en vesentlig grunn til at markedet ikke fungerer, og kundene ikke får det de har krav på, må det gjøres noe med. Heldigvis gjorde Stortinget det i juni i fjor.

Regelverket forsterker pandemiproblemene

Fra 1. juli i år skulle vi få et tidsriktig regelverk. Dette så vi som et særdeles viktig skritt. Men vi er ikke helt i mål før vi også får på plass et regelverk som åpner for digitale løsninger som kan legge bedre til rette for trygghet, kvalitet og riktig pris uten at det er nødvendig med dyre taksametre.

Når vi får et tidsriktig og oppdatert rammeverk for taximarkedet, mister noen privilegier. Flere av de etablerte i bransjen ønsket moderniseringen velkommen, mens andre var misfornøyde. Nå ivrer enkelte for utsettelse, og mener koronapandemien gir grunn for det.

Vi har vanskelig for å se saklige grunner for utsettelse. Det må i så fall skje ved at fylkeskommuner enkeltvis kan søke om kort utsettelse av særskilte grunner.

Les også

Radiumhospitalet skal være koronafritt. Kreftpasient frykter smitte i pasientdrosje til og fra sykehuset.

Ikke utsett moderniseringen nå

Det står også nye og etablerte aktører klare til å levere i henhold til Stortingets vedtak. De har investert og er godt posisjonert til å tilby taxitjenester under nye rammebetingelser fra 1. juli. Men inntil det åpnes for digitale løsninger som alternativ for taksameter, kan vi risikere et marked i ubalanse i deler av landet.

Derfor må regjeringen arbeide for at dette kommer på plass så snart som mulig.

Vi kan altså i utgangspunktet ikke se at koronakrisen gir grunn til å utsette moderniseringen. All erfaring fra tidligere kriser viser dette. På mange måter er det vi ser nå, med mange sjåfører uten turer, et resultat av et regelverk som gjør at tilbudet ikke tilpasser seg etterspørselen. Derfor er løsningen fortgang fremfor utsettelse.

Det er til forbrukernes beste at oppdateringen går som planlagt. Og det er passasjeren i baksetet næringen er til for.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. taxi
 3. Sikkerhet
 4. Transport
 5. Koronaviruset
 6. Digitalisering
 7. Debatt