Det norske kulturlivet har ikke svenske tilstander. Heldigvis. | Synne Skouen

  • Synne Skouen
    Synne Skouen
Kan vi i det hele tatt tenke oss en innretning i kulturlivet her til lands som Svenska Akademiens? spør komponist Synne Skouen.

Det er langt mellom Det Norske Akademi og Svenska Akademien.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er sider ved Svenska Akademien som vi godt kan se på, uten at de – i hvert fall direkte – handler om siste års interne skandaler eller valg av nobelprisvinnere i litteratur.

Da den tunge, litt rojale døren i år igjen ble åpnet for at nobelkomiteens sekretær skulle komme ut og forkynne årets prisvinnere, var juryen blitt forsterket med eksternt oppnevnte fagfolk. Uten at resultatet ble veldig annerledes enn ellers, kan man kanskje si, bortsett fra at vi kan føye en kvinnes navn til på en tradisjonelt mannsterk liste.

Men den eksterne oppnevnelsen var desto mer spesiell fordi vi snakker om en institusjon med ekstraordinær makt og betydning i nordisk sammenheng, der medlemmene oppnevnes på livstid.

Skjønn og makt

Forleden ytret en svensk stemme seg på Facebook om hvor kinkig det kan være å uttale seg kritisk om akademiets medlemmer, som ikke bare deler ut Nobelprisen i litteratur. De deler faktisk hvert år ut et halvt hundre andre priser, blant dem også Dobloug-prisen, til norske og svenske forfattere. I år ble prisen gitt til Olaug Nilsen og Johan Harstad.

Akkurat som vi ikke har noen overdreven kongelig pomp og prakt her til lands, har vi heller ikke en uoppsigelig sentralkomité for kulturpriser. Og det er et godt innarbeidet prinsipp, ikke bare i offentlige organer, men i kunstnernes egne organisasjoner, at for å unngå sementering av kunstnerisk skjønn og makt, skal oppnevnelse i ulike juryer og komiteer avgrenses av åremål.

Den polske forfatteren Olga Tokarczuk og den østerrikske forfatteren Peter Handke fikk Nobels litteraturpris for 2018 og 2019.

Kanskje kan du gjenvelges for én ny periode, men er det misnøye med jobben du gjør, kan du kastes på demokratisk vis. Uansett er din tid begrenset.

Kan vi i det hele tatt tenke oss en innretning i kulturlivet her til lands som Svenska Akademiens? Riktignok har vi Det Norske Akademi, der en rekke utmerkede fagfolk sitter, også de oppnevnt på livstid. Men de er ikke i nærheten av den unike posisjon og maktkonsentrasjon som vi ser i Sverige, og har neppe noen ambisjon om å få det.

Kunst eller søppel?

Vi er ikke uten eliter, men det kan være vrient å finne kulturfolk som innrømmer å være del av dem. Det er helt greit å beundre både penger og idrettsmedaljer, mens skepsisen til kultureliter stikker dypt. For ikke å snakke om til arbeidet i stipend- og priskomiteer.

Det har nok til dels med ikke så lett målbare størrelser på kunst å gjøre. Det er ikke vanskelig å måle en milliardær på størrelsen av pengesekken, eller en sprinter etter stoppeklokken, mens det som er kunst i den enes øyne, kan være søppel i en annens.

Les også

Fra nobelpris til politisk dommedag: Antifeminisme spilte en rolle i det polske valget, mener Nina Witoszek

Riktignok er det min erfaring etter mange års ulikt komitéarbeid, at folk med relevant kompetanse sjelden mislykkes i å bli enige om hva som har kvalitet, og hva som kanskje ikke har det i så høy grad. Gjerne også på tvers av sjanger. Hva man i tillegg virkelig liker, kan være en litt annen skål, som også har betydning. Og som gjør det desto viktigere at ikke de samme utvalgte sitter i de samme posisjonene til evig tid.

På dette området kan vi med andre ord være nokså tilfredse med ikke å ha svenske tilstander.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter