Debatt

Legespråk er i pasientens interesse | Aleksander Thorne

 • Aleksander Thorne
  Aleksander Thorne
  Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Beskrivelsen av for eksempel et røntgenbilde er først og fremst presis kommunikasjon fra lege til lege og ikke til pasienten, og det er i pasientens interesse, skriver innleggsforfatteren. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Hva som er normalt ved en undersøkelse, kan variere fra pasient til pasient.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Uviten-spaltist Nina Kristiansen skriver 16. juni om innsyn i pasientjournal og hvordan det medisinske språket kan bidra til å skape angst hos pasientene som leser beskrivelser av egne røntgenbilder.

Med stadig sterkere pasientrettigheter har man i stor grad innsyn i sykehusets korrespondanse til fastlegen, noe som kan by på utfordringer. Kristiansen etterlyser en presisering i røntgenbeskrivelsen om at «det er helt normalt».

Aleksander Thorne er fastlege ved Porsgrunn Legesenter og spesialist i allmennmedisin.

Å stemple det som vises på et røntgenbilde som friskt eller sykt, er forlokkende, men ikke alltid realistisk i medisinsk sammenheng. Dette fordi hva som er normalt ved en undersøkelse, kan variere fra pasient til pasient. Beskrivelsen er først og fremst presis kommunikasjon fra lege til lege og ikke til pasienten, og det er i pasientens interesse.

Ingen eksakt vitenskap

Det er vanlig at røntgenleger konkluderer med «intet patologisk påvist» (ingen tegn til sykdom) hvis så er tilfelle.

Til tross for dette er det ikke alle som vil kunne slå seg til ro med en slik konklusjon heller, og når man leser alt annet som står av fremmedord, er det fort gjort å begynne å google og tvile. Det som beskrives der, høres jo ikke normalt ut? Forstår fastlegen min dette?

Det er viktig å huske på at medisin ikke er en eksakt vitenskap, og at legene gjør vurderingene sine basert på tilgjengelig kunnskap og klinisk skjønn, noe som også innebærer en viss grad av usikkerhet. Å navigere i denne usikkerheten bør være legens ansvar, ikke den enkelte pasients.

Overdiagnostikk

Blodprøver er et annet eksempel, og få pasienter er klar over at ca. 5 prosent av svarene til enhver tid kan være unormale også hos friske.

Når man som lege forklarer at det ikke er behov for å gå videre med ytterligere undersøkelser til tross for et «unormalt» prøvesvar, kan frykten for alvorlig sykdom hos den enkelte pasient likevel gi «krav» om videre utredning. Dette kan igjen gi ledsagende tvil hos behandlende lege som kanskje henviser til ny undersøkelse helt unødvendig.

Fenomenet kalles overdiagnostikk og er en av de største utfordringene i det moderne helsevesen. Det beslaglegger store samfunnsressurser, og for den enkelte kan det bety utredning (for eksempel vevsprøver) og behandling som gir skadelige bivirkninger helt uten gevinst.

Ressurskrevende

Det er ressurskrevende for helsevesenet og samfunnet å gjøre all medisinsk korrespondanse tilgjengelig for den enkelte pasient. Det er ressurskrevende at røntgenlegen og andre sykehusleger må tilpasse korrespondansen slik at pasienten skal kunne forstå (og ikke misforstå) informasjonen som sendes fastlegen. Samtidig skal den være presis nok slik at fastlegen skal få nødvendig informasjon.

Det er fristende å spørre seg om passasjerene på et fly ønsker innsyn i alle instrumenter og korrespondanse i cockpit, eller om det er greit bare å stole på piloten.

 1. Les også

  Lesjonene mine er hypodense. Dør jeg nå? | Nina Kristiansen

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Medisin
 2. Helse
 3. Sykdom