Debatt

Mainstream-islam trenger sikkert en reformasjon, men det gjør også de fleste «islamkritikere» i Norge | Shahram Shaygani og Farhan Shah

 • Shahram Shaygani
  Psykiater, psykoanalytiker og samfunnsdebattant
 • Farhan Shah
  Doktorgradsstipendiat i islamforskning, Universitetet i Oslo

I det islamkritikere utforsker ulike perspektiver å forstå islam og muslimer på, åpnes det også for nyanser og mindre fordommer. Her ligger muligens en spire av håp for en mer fornuftig islamkritisk samtale – og for kritikkens relevans, skriver innleggsforfatterne. Foto: REUTERS/Damir Sagolj DS/NL/SA

En kritikk av islamkritikere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten om islam, muslimer og innvandrere har splittet vår regjering. Mange islamkritikere beskylder muslimer for å være rigide og dogmatiske, men er selv fanget i dogmatismens favntak.

Nedenfor fremsettes seks punkter som dagens islamkritikere bør reformere:

1. Å bruke de verste eksemplene for deretter å generalisere

Mye av dagens islamkritikk går ut på å bruke de verste praksisene som finnes i muslimske miljøer. Det trekkes en svært generaliserende slutning: at majoriteten av muslimske fellesskap besitter dypt patriarkalske og autoritære trekk, som et motstykke til vestens humanistiske idealer.

Shahram Shaygani Foto: Privat

Ville en slik tendensiøs og irrasjonell tilnærming være aksepterbar overfor «etnisk» norske?

2. Brede generaliseringer av subjektive opplevelser av negativ karakter

Å betrakte egne subjektive opplevelser som generelle og allmenngyldige, er problematisk. På denne måten utvikles et mentalt korridorsyn som ikke gir rom for motstridende perspektiver. Dette er en dogmatisk islamkritikk.

3. Fanget i en konkretistisk logikk

Islamkritikere er fanget i en logikk som neglisjerer den kompleksitet som preger muslimenes religiøse liv.

Muslimer er mennesker som alle andre, med psykologiske grunnbehov som mening og vedvarende identitetsfølelse. Majoriteten bruker islam som en meningsbærende ressurs på en fredelig måte.

Farhan Shah. Foto: Privat

At deres tro blir gjort til gjenstand for skyldig-ved-assosiasjon-logikk, er etter vårt syn fordummende.

4. Islamkritikk som ammunisjon for høyrepopulister

Islamkritikere lar seg lett bruke av høyrepopulister. Deres islamkritikk blir et grunnlag for å spy ut dehumaniserende retorikk om innvandrere/flyktninger med muslimsk bakgrunn eller minoritetsnorske muslimer. Nettsider som Resett, HRS og Document er tydelige eksempler på dette.

Psykologisk sett vet vi hvordan språkbruk påvirker vår indre verden. Terrorangrepene mot moskeer på New Zealand og i Bærum oppsto ikke i et vakuum.

5. Idealisering og romantisering av Norge

Mange islamkritikere beskriver Norge i romantiserende og idealiserende ordelag. Dette er et Norge som fint kan eksistere i vår fantasiverden, men som ikke eksisterer som et faktum.

Det finnes mange sosiale utfordringer som rusproblemer, sexistisk kultur, misbruk av mennesker i arbeidslivet, partnervold og utfordringer knyttet til eldreomsorg og lange helsekøer i Norge. En skal være rimelig blottet for en sunn dose realisme for ikke å se dette.

6. Islamkritikere som spiller offerkortet

Islamkritikere gjør mye av det samme som de anser som kritikkverdig hos muslimer (offerkort). De klager over angrep fra «islamo-venstre», eller så opplever de at de ikke får nok oppmerksomhet av norske politikere, eller at de ikke slippes oftere til i den offentlige samtalen om islam.

Spire av håp

Å innta en selvrefleksiv posisjon er ikke en enkel oppgave. Men ofte er det nødvendig for å bryte ut av et dogmatisk favntak som ikke gir plass til flere og dels motstridende perspektiver, og gå videre mot en psykologisk åpenhet som rommer gråsoner i møte med muslimenes liv og religiøsitet.

I det islamkritikere utforsker ulike perspektiver å forstå islam og muslimer på, åpnes det også for nyanser og mindre fordommer. Her ligger muligens en spire av håp for en mer fornuftig islamkritisk samtale – og for kritikkens relevans.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Islam
 2. Norge

Flere artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Etterlyst: et konsekvent forsvar for ytringsfriheten

 2. KRONIKK
  Publisert:

  Ti punkter for å motarbeide muslimhat

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Det er farlig å nøre opp om muslimhat. Det er også farlig å mane frem bildet av en hatbølge mot muslimer.

 4. MENINGER
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 4. desember

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Antisemittisme er mer enn anti-jødedom. Det er anti-demokrati.

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  Noen ganger har debatt ingen hensikt