Debatt

Ingen grunn til å tvile på vind- og solkraft | Modahl, Raadal og Bakken

 • Ingunn Saur Modahl
  Seniorforsker, Østfoldforskning
 • Hanne Lerche Raadal
  Forskningsleder, Østfoldforskning
 • Tor Haakon Bakken
  Professor, NTNU
For vindkraft produseres 15 ganger mer kraft over levetiden sammenlignet med energiinvesteringen, skriver forskerne bak dette innlegget.

Vind- og solkraft er energieffektive former for elektrisitetsproduksjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Sven Røgeberg skriver i Aftenposten 22. juli at vind- og solkraft forbruker mer energi enn de produserer.

Dette er i strid med våre forskningsresultater. Vi har dokumentert Energy Payback Ratio (EPR) basert på livsløpsmetodikk, som viser hvor mye elektrisitet et anlegg produserer gjennom levetiden i forhold til mengde investert energi:


• Vindkraft har typisk EPR på 15, som betyr at det produseres 15 ganger mer kraft over levetiden sammenlignet med energiinvesteringen. Større turbiner har generelt høyere EPR enn mindre, og fem av de ti studerte anleggene hadde EPR-verdier mellom 18 og 30. Dette stemmer godt med metastudien som Kristian Hall refererte til 24. juli, og bekrefter også Jørgen Randers’ kommentar 26. juli.

• Solkraft var ikke inkludert i vår studie, men ifølge en studie fra Frauenhofer Insitute er tilbakebetalingstiden for investert energi for solceller i Nord-Europa ca. 2 år. Med en levetid langt over dette, er følgelig energieffektiviteten også for solkraft positiv.
• Vannkraft har klart best energiregnskap med EPR rundt 200.

• Termiske produksjonsprosesser (forbrenning av gass og kull) gir vesentlig lavere EPR, rundt 1,5 – 5.

Trenger fleksible backupsystemer

Røgeberg tar opp temaet igjen 30. juli, og mener fremdeles at vind- og solanlegg ikke betaler fullt ut for seg, fordi backup-systemer også må inkluderes. Vi er helt enige i at elektrisitetsteknologier som ikke kan produsere strøm kontinuerlig trenger fleksible systemer for energilagring (backup). Dette kan være både eksisterende anlegg (for eksempel vannkraft med lagring), batterier, med mer.

Når Røgeberg så skråsikkert hevder at energiregnskapet for sol- og vindkraft vil bli negativt ved inkludering av backup, vil vi gjerne se dokumentasjon for dette. Vi har nemlig vanskelig for å tro at dette i særlig grad vil redusere det svært så positive energiregnskapet til vindkraft sammenlignet med fossil kraftproduksjon.

Det er fremdeles ingen grunn til å tvile på at både vind- og solkraft begge er energieffektive former for elektrisitetsproduksjon.

 • Kilde: Modahl, I.S., Raadal, H.L., Gagnon, L. & Bakken, T.H. (2013): How system boundaries affect the energy indicator results for different electricity generation technologies. Energy Policy. Volume 63, Pages 283-299.

Innlegget er endret: Dette var oppført som et direkte sitat: «vind- og solanlegg ikke betaler fullt ut for seg, fordi backup-systemer også må inkluderes.» Det var et indirekte sitat, og anførselstegn er nå fjernet.

 • Les professor Jørgen Randers’ første innlegg i debatten:
Les også

Dropp klimaskammen, stem riktig! | Jørgen Randers

Les mer om

 1. Debatt
 2. Klimaendringer
 3. Klimapolitikk
 4. Klima
 5. Vindkraft
 6. Energi
 7. Kraftproduksjon