Ingen mennesker på flukt skal måtte drukne i Middelhavet | Karine Nordstrand

  • Karine Nordstrand
I løpet av fire dager har Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée berget 356 personer om bord på redningsskipet Ocean Viking, skriver innleggsforfatteren.

Vi ber om at landet vårt bidrar til å sikre humane løsninger for migranter og flyktninger i Libya og for dem i havsnød på Middelhavet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Leger Uten Grenser hverken har eller kan gi løsninger på flyktningkriser skapt av katastrofer, fattigdom eller krig. Men å sende menneskene som reddes på Middelhavet tilbake til Libya, er ikke et alternativ – for ingen havner der kan anses som trygge.

For oss er det viktigste å redde liv.

Les også

Erna Solberg vil ikke hjelpe norskeid skip med 251 migranter: – Dette er ikke Norges ansvar

Ikke trygt

I løpet av fire dager har Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée berget 356 personer om bord på redningsskipet Ocean Viking.

De er fra tolv forskjellige afrikanske land, og felles for dem alle er at de har flyktet fra Libya. Mange er på flukt fra vold, drap, tortur og overgrep. Av de 103 barna på skipet, er 92 alene uten en voksen.

En 16 år gammel gutt om bord har fortalt at han så faren bli drept av en væpnet gruppe i landsbyen deres i Sudan. Moren og broren er i en flyktningleir, mens han selv flyktet til Libya. Der havnet han i Tajoura interneringssenter, som ble bombet den 3. juli.

Han har merker etter brannskadene han fikk da han måtte rømme gjennom flammene for å komme seg i sikkerhet. 53 mennesker var ikke like heldige, de ble drept i angrepet.

Libya er ikke trygt for flyktninger og migranter, og folk flykter heller til en uviss skjebne på havet enn å leve med en fare for å bli drept hver dag.

16-åringens største ønske er å bli sett og respektert som det mennesket han er, og å få en jobb så han kan forsørge seg selv og hjelpe familien sin.

Om politikere i Europa gir ham den muligheten er ikke opp til oss i Leger Uten Grenser, men han skal i hvert fall ikke drukne på Middelhavet eller settes i land et sted hvor han kan frykte å bli drept eller fanget på nytt.

Les også

Les også: Kallmyr sier nei til å ta imot mennesker reddet av norsk skip

Kaotisk og livsfarlig i Libya

Libya er et land i krise. I april i år brøt det ut kamper rundt Tripoli, den største byen i det krigsherjede landet. Så langt har rundt 120.000 mennesker måttet flykte fra sine hjem. Flyktninger og migranter er sperret inne i interneringssentre nært frontlinjen.

Også utenfor sentrene er situasjonen for flyktninger og migranter sjokkerende. En annen ung mann om bord fortalte at han var femten år da han kom dit. «Jeg ble tvunget til å jobbe som en slave. I Libya, hvis du er svart, er du valuta.»

Å ville returnere mennesker til Libya kan ikke betegnes som annet enn inhumant.

En kriseløsning

Europeiske myndigheter har nedskalert egen søk- og redningskapasitet betydelig, i motsetning til hva de gjorde for bare få år siden. Den gang inkluderte innsatsen også statlige skip fra Norge, sendt dit av den sittende regjeringen.

Grunnene for menneskers desperate flukt har ikke forandret seg siden den gang.

Pr. i dag finnes det nesten ikke uavhengige søk- og redningsbåter i det sentrale Middelhavet, og risikoen for å dø er nesten dobbelt så stor i år sammenlignet med i fjor. Så langt i 2019 har over 10.000 mennesker forsøkt å krysse Middelhavet fra Libya. 578 av dem har druknet – som vi vet om. Behovet for redningsbåter er ubestridelig.

Å ville returnere mennesker til Libya kan ikke betegnes som annet enn inhumant

Akkurat nå er Italia eller Malta nærmeste trygge sted for dem om bord på Ocean Viking. Siden skipet seiler under norsk flagg har Norge visse administrative og juridiske forpliktelser knyttet til selve fartøyet, men ikke et ansvar for å koordinere redningsaksjonene eller å ta dem som blir reddet til Norge.

Det er ikke et aktuelt alternativ å seile med disse menneskene helt hit, slik en del politikere noe kunnskapsløst advarer mot.

Derimot ber vi om at landet vårt bidrar til å sikre humane løsninger for migranter og flyktninger i Libya og for dem i havsnød på Middelhavet. Akkurat nå ved å hjelpe til slik at menneskene som er reddet, kan settes i land på et trygt sted så fort som mulig, i tråd med havretten. Først da er redningsaksjonen helt avsluttet.

Søk- og redningsinnsats til havs er kun en kriseløsning – en forhåpentlig kortsiktig innsats i mangel av et fungerende system. Inntil et system som ivaretar enkeltmenneskers verdighet og rettigheter er på plass, er vårt mål enkelt: Vi vil jobbe for at færrest mulig lider og dør.

Leger Uten Grenser er nøytrale

Leger Uten Grenser er en nøytral, uavhengig og upartisk medisinsk hjelpeorganisasjon. Anklager som tar sikte på å kriminalisere vår eller andres livreddende innsats i det sentrale Middelhavet, er ment å flytte fokus fra kjernen – som er vår felles plikt til å redde disse menneskene i tråd med internasjonale konvensjoner. Det bør være åpenbart: Man redder mennesker i havsnød.

Livreddende hjelp på Middelhavet er bare ett av mange prosjekter Leger Uten Grenser har. Vi hjelper tuberkulosesyke i India, voldsofre i Mali, brannskadede på Haiti, hivsmittede i Kenya, kolerasyke i Mosambik og ofre for seksualisert vold i Kongo. Og mange flere, i over 70 land.

For oss er det uvesentlig om det er en asylsøker, migrant eller flyktning som får førstehjelp om bord på Ocean Viking. Det er heller ikke relevant om personen kommer fra Eritrea, Elfenbenskysten, Senegal eller Sudan.

Ingen mennesker på flukt skal måtte drukne i Middelhavet.