Folketallet vil stige til 11 milliarder. Men veksten blir lavere for hvert år. | Astri Syse og Marianne Tønnessen

I verden som helhet har fruktbarheten sunket fra fem barn per kvinne i 1950 til 2,5 i dag. Den vil fortsette å synke, ifølge FN-tall.

Mandag la FN frem sine nye befolkningsfremskrivninger. En del rangeringer må nok endres i fremtiden.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I løpet av 20 år kan folketallet i Norge bli høyere enn i Danmark, India blir mer folkerikt enn Kina, og før 2050 blir det flere eldre enn barn i verden, ifølge nye FN-tall. Befolkningsveksten er fortsatt bekymringsfullt høy i en del fattige afrikanske land.

Astri Syse, demograf, SSB
Marianne Tønnessen, demograf, SSB

Mandag la FN frem sine nye befolkningsfremskrivninger. De konkluderer med at folketallet i verden, som i dag er på 7,7 milliarder, vil øke til nærmere 11 milliarder i 2100. Men veksten blir lavere for hvert år, og folketallet på Jorden har nesten sluttet å vokse ved slutten av århundret, dersom FN-fremskrivingene slår til. I tillegg er det en del rangeringer som nok må endres i fremtiden:

India forbi Kina

I mange hundre år har Kina vært verdens mest folkerike land, men veksten har avtatt de siste tiårene, ikke minst etter at ettbarnspolitikken ble innført i 1979. Nå vokser nesten ikke folketallet i Kina lenger, og FN antar at det vil bli nedgang i Kinas folketall fra rundt 2030. Verdens nest mest folkerike land, India, har en kraftigere vekst, og i FN-fremskrivingene er India landet med flest innbyggere fra 2027 og hele resten av århundret.

Også lenger nede i rangeringen over verdens folkerike land kan det bli rokeringer: Nigeria, som i dag er på syvende plass, får mer enn en tredobling av folketallet og ligger på tredjeplass i 2100, etter India og Kina, men foran USA. Russland, som i dag er på niende plass, og Japan som er på ellevte plass, får begge en nedgang i folketallet og rykker ned til 19. og 36. plass i FNs hovedalternativ for 2100.

Her kan du se se kart over hvordan verdens folketall vil endre seg i løpet av århundret.

Afrika nesten forbi Asia

I dag er Asia det desidert mest folkerike kontinentet, med flere innbyggere enn alle de andre kontinentene tilsammen. Nå bor det 4,6 milliarder mennesker i Asia, mot 0,7 milliarder i Europa, 1,1 milliarder i Nord- og Sør-Amerika og 1,3 milliarder i Afrika. Men Afrika har raskest befolkningsvekst, og i FNs fremskrivinger øker folketallet i Afrika til hele 4,3 milliarder i 2100, nesten forbi Asia som da har 4,7 milliarder.

Den kraftige veksten i Afrika henger særlig sammen med at fruktbarheten fortsatt er høy i mange afrikanske land. I verden som helhet har fruktbarheten sunket fra fem barn per kvinne i 1950 til 2,5 i dag, men i Afrika sør for Sahara er fruktbarheten nå på 4,7 barn per kvinne – betydelig høyere enn for noen andre kontinenter. Altfor mange kvinner i Afrika får flere barn enn de ønsker seg. Høy fruktbarhet kan også bidra til å spise opp en økonomisk vekst som afrikanske land trenger for å løfte seg videre ut av fattigdom. Her kan Norge bidra, blant annet ved å støtte gode tiltak for familieplanlegging og kvinners utdanning.

Hinduer møtes for å bade hvor de tre elvene Ganges, Yamuna og Saraswati møtes.

Norge forbi Danmark

Også i Europa må største-land-rangeringen endres dersom FN-tallene slår til. Dersom vi ser bort fra Russland, er Tyskland i dag Europas mest folkerike land med 84 millioner innbyggere, fulgt av Storbritannia og Frankrike. Men om nesten 60 år blir tyskerne forbigått av britene, ifølge de nye FN-tallene.

I Norden har Norge lenge hatt færre innbyggere enn Finland og Danmark, og klart færre enn Sverige. Men ifølge FN-fremskrivingene går vi forbi Finland om fem år og forbi Danmark om mindre enn 20 år. Vi rykker altså opp fra fjerde til andre plass i Norden. Dette skyldes først og fremst at FN forventer høyere nettoinnvandring til Norge enn til Danmark og Finland, men også litt høyere fruktbarhet og levealder.

Les også

Utdanning, bedre helse og prevensjon virker. Tenk om vi ikke overbefolker verden likevel?

Eldre forbi barn

Verdens befolkning eldes, og ifølge FN-tallene vil antallet eldre (65 år eller mer) i verden dobles før 2050. Da vil det være flere eldre enn barn (0-10 år) på Jorden. Landene med høyest fruktbarhet, mange av dem i Afrika, vil fortsatt ha en relativt ung befolkning, mens særlig Europa og Øst-Asia får en høy andel eldre. Kina er et eksempel på det: I dag er 12 prosent av kineserne 65 år eller mer, i 2050 kan over 25 prosent av kineserne være så gamle, ifølge FN.

Usikre tall

Som alle andre fremskrivinger er også disse FN-tallene usikre. FNs fremskrivinger for Norge skiller seg også noe fra dem vil lager i Statistisk sentralbyrå. SSB har fremskrevet at folketallet i Norge øker fra 5,3 millioner i dag til litt over 6,3 i 2050, mens FN anslår 6,6 millioner for Norge i 2050. Antagelig vil ingen av oss treffe helt blink, fordi det er altfor mange usikre faktorer som påvirker befolkningsutviklingen.

Likevel har slike fremskrivinger ofte vist en riktig hovedretning på befolkningstrendene. I 1980 fremskrev FN at folketallet i verden ville øke fra den tidens 4,43 milliarder til 7,81 milliarder i 2020. I de nyeste fremskrivingene som kom denne uken, er tallet for 2020 anslått å være 7,79 milliarder, altså litt lavere enn man trodde i 1980. Dette illustrerer usikkerheten i de fremskrevne tallene, men også at befolkningsfremskrivninger tross alt kan gi relativt rimelige anslag ganske langt frem i tid.