Debatt

Kort sagt, mandag 1. juli

  • Debattredaksjonen

Lærerrekrutteringen i nord. Flyskam. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rasjonering av lærere til Nord-Norge

Jeg er glad for at statssekretær Julie Remen (Aftenposten 12. juni) modererer statsministerens ansvarsfraskrivelse 24. mai. Statsministeren legger der ansvaret for å forbedre skolen i Finnmark, som har lav score på ulike tester, på lokalpolitikere. Nå innrømmes det at staten har et hovedansvar for å utdanne lærere.

Men statssekretæren kommenterer ikke det faktum at antallet ufaglærte lærere på småskoletrinnet i Finnmark har doblet seg de siste tre årene, jf. mitt innlegg 5. juni. I stedet bringer hun til torgs en uriktig opplysning om at søkningen til lærerutdanning har holdt seg i år. Det er ikke korrekt. For de tre ordinære typer lærerutdanning, for trinn 1-7, trinn 5–10 og lektorutdanning, er det nedgang i søkertallene, på hhv. 1, 6 og 5 prosent. Ved de fire nordnorske lærestedene er nedgangen på 5 prosent for trinn 1–7.

I Alta, som sist år hadde åtte fremmøtte studenter til 25 plasser, har søkningen gått ytterligere ned, med 12 prosent. Det er dette jeg kaller rasjonering av lærere til Nord-Norge – opptakskravene er så høye at de fleste studieplassene står tomme, noe som har ført til doblet lærermangel.

Karl Øyvind Jordell, professor, Universitetet i Oslo


Flyskam og ansvarsfraskrivelser

Med sin kronikk om flyskam 5. juni leverer retoriker Kjell Terje Ringdal en gavepakke til dem som ønsker å fortsette med å fly stadig mer og lengre. Hans hovedbudskap er at «flyskam flytter ansvaret fra småfeige politikere som ikke våger å ta beslutninger, og lemper det over på individet». At «flyskam redder de unnvikende politikerne».

Er dette troverdig?

Hvilke politikere oppfatter befolkningens eventuelle flyskam som en sovepute som fritar for ansvar?

Mot slutten av kronikken sparker faktisk Ringdal selv bena under sitt hovedbudskap når han skriver om skamfølelse og individets rolle: «En sterk, folkelig deltagelse bidrar dessuten til å legge ytterligere press på den enkelte politiker.»

Altfor mange tenker at det er politikerne som må ta alt ansvar for å løse klimautfordringene for oss, og at hva vi gjør som individer ikke betyr noe. Hvis de fleste i tillegg mener at politikernes tiltak ikke skal koste oss noe særlig, har vårt demokrati et alvorlig problem. Vi bør være enige om at vi trenger både modige politikere og engasjerte individer som handler ut fra kunnskaper og etiske vurderinger.

Bare i et godt samspill mellom disse kreftene kan vi løse klimautfordringene.

Eirik Skattum, lektor

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Lærere
  3. Skolepolitikk
  4. Nord-Norge
  5. Klimapolitikk
  6. Fly