Seks ting Raymond Johansen ikke vil snakke om

Vi håper Raymond Johansen (bildet) begynner å snakke om de virkelige utfordringene i eldreomsorgen, skriver innleggsforfatterne. Bildet ble tatt i mai under Arbeiderpartiets landsmøte.

Den store og viktige debatten i eldreomsorgen handler ikke om hvorvidt tre-fire av byens 41 sykehjem skal drives av private eller ikke.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) later til å være svært opptatt av hva Høyre mener om offentlig finansierte, private supplementer i eldreomsorgen.

Han har blant annet kalt løftene våre om strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår for en bløff og ulovlig og useriøst. Sistnevnte måtte han motvillig gå tilbake på.

Men den store og viktige debatten i eldreomsorgen handler ikke om hvorvidt tre-fire av byens 41 sykehjem skal drives av private eller ikke.

Den handler om noe av det Johansen ikke ser ut til å ville snakke om, men som han virker mest opptatt av å tåkelegge:

1. De mange historiene om grov omsorgssvikt.

Slik som historien om 84 år gamle Rodny, som ble stelt av minst 61 forskjellige ansatte på ett år. Om «Brennpunkt»-dokumentaren om Lilly, som gikk flere dager uten å få mat av hjemmetjenesten. For ikke å snakke om de tragiske historiene fra Ullern helsehus, som ble rekommunalisert av byrådet i 2019.

Selv om dette er enkelteksempler og det finnes mange eksempler på svært god eldreomsorg i byen vår også, virker det som det er en systemsvikt byrådet ikke evner å gjøre noe med.

2. Økende sykefravær i eldreomsorgen.

Sykefraværet i sykehjemmene har økt fra 8,47 prosent i 2019 til 10,45 prosent i 2022. Ullern helsehus er et grelt eksempel: Sykefraværet der mer enn doblet seg etter at kommunen tok over driften fra private.

3. Nedgang i antall sykehjemsplasser.

I Ap-regjeringens egen stortingsmelding står det at det er behov for 34 prosent flere heldøgns omsorgsplasser i 2025 sammenlignet med i 2017.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser derimot at det fra 2017 til 2022 var en nedgang på 481 disponible sykehjemsplasser i Oslo.

4. Den stadig økte vikarbruken.

Johansen var svært kritisk til vikarbruk før han ble byrådsleder. I Oslo har vikarutgiftene i helsetjenesten blitt mer enn doblet de siste årene: fra over 76 millioner kroner i 2017 til over 180 millioner kroner i fjor.

5. Manglende åpenhet om bruker- og pårørendeundersøkelser.

I Oslo har det i liten grad vært gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser på sykehjemmene siden 2018. De sentrale undersøkelsene er ikke blitt offentliggjort.

Byrådet hevdet før jul i fjor at de fleste pasientene ved Ullern helsehus var fornøyde. Disse undersøkelsene var ikke offentlige. Da markedsanalysebyrået Opinion i februar ringte pasientenes pårørende, kom det derimot frem at over halvparten er misfornøyde, og at deres nære ikke følte seg trygge. Det er to vidt forskjellige virkeligheter og viser viktigheten av åpenhet.

6. Byrådets svikt av ideelle aktører.

Ideelle sørger for et uvurderlig tilbud i eldreomsorgen i Oslo. Johansen har selv sagt at han vil styrke posisjonen deres.

Men hva skjer i praksis? Stiftelsen Diakonhjemmet, som blant annet driver sykehjem og hjemmesykepleie i Oslo, opplever situasjonen som så krevende at de vurderer å trekke seg ut av Oslo.

Nylig kom det frem at dette ikke bare gjelder Diakonhjemmet, og at det sannsynligvis kan ende opp med et kommunalt monopol på hjemmesykepleie.

Ingen hjelp fra regjeringen

Raymond Johansen ser ikke ut til å få stort til drahjelp til bedre eldreomsorg fra sin egen Ap-regjering heller.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2023 kuttet de investeringstilskuddet for nye sykehjemsplasser. De fjernet ventelistene på sykehjemsplasser. Og de la likeså godt ned eldreombudet – en vaktbikkje som kjempet for eldres rettigheter.

Snakke om de virkelige utfordringene

Vi i Høyre la i sommer frem vår plan for et omsorgsløft i Oslo. Vi ønsker blant annet å tilby etter- og videreutdanning til alle ansatte i eldreomsorgen, bygge flere sykehjemsplasser, etablere faste team i hjemmesykepleien med maks 10–12 pleiere for hver bruker, gjennomføre og offentliggjøre halvårlige bruker- og pårørendeundersøkelser og innføre fleksible arbeidstidsordninger for å få vikarbruken og sykefraværet ned og kvaliteten opp.

Vi håper Johansen tar utfordringen vår og begynner å snakke om de virkelige utfordringene i eldreomsorgen.

Han har allerede hatt åtte år på seg til å løse dem. Hvordan vil fire nye år med Raymond Johansen som byrådsleder løse problemene? Hansken er kastet.