Civita skjønnmaler reformer som har skapt millioner av fattige

Det er rart at Civita-leder Kristin Clemet (bildet) ikke nevner markedsfantastene som deltok på årsmøtet til Mont Pelerin Society, skriver Ivar Hippe.

Det er en viktig trussel mot det liberale demokratiet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Verdens økonomiske liberalister har vært i Oslo i regi av den liberale tankesmien Civita. I Aftenposten 9. oktober fremstiller Civita-leder Kristin Clemet det hele som liberal sannhetssøken. Det fortjener noen nyanser.

Det er ikke overraskende at Civita forsøker å legitimere at Trump-tilhengere har utfoldet seg under deres vinger på årsmøtet i Mont Pelerin Society (MPS). Forbausende er imidlertid fraværet av selvkritisk holdning. Her fornektes det mest åpenbare: MPS har vært en fest for dem som kjemper mot velferdsstaten og fagforeninger.

Ideene om lavere skatt kombinert med svekket velferdsstat og gradvis privatisering av offentlige tjenester har omformet de vestlige, liberale demokratiene. Uten MPS og de mange tenketankene som de inspirerte, ingen Margaret Thatcher – og heller ikke en Liz Truss som ny statsminister i Storbritannia.

De britiske tenketankene har vært over seg av optimisme de siste månedene. Endelig tar «en av våre» over styringen. Institute of Economic Affairs er den eldste og viktigste tenketanken og har levert flere av sine nøkkelpersoner til den nye administrasjonen. Og også forslagene om de største skattekuttene på 50 år. Journalisten Martin Wolf i Financial Times skrev etter bomben av et minibudsjett: «Ironien er at for disse menneskene er markedet gud», før han kalte dem både gale og farlige.

Det er rart at Civita-leder Kristin Clemet ikke nevner disse markedsfantastene som deltok på årsmøtet. Det er lett å være enig med henne i at det er tid for å stå opp for det liberale demokratiet mot autokratiet. Men hvorfor velger hun da å bagatellisere Mont Pelerin Societys virkningshistorie og tenketankenes praksis i dag? Clemet mener det er viktigere ting å diskutere enn forskjeller i syn på «velferd og skatt» – nå som kampen står om noe større. Er ikke dette skjønnmaling av reformer som har skapt millioner av fattige og en hær av akterutseilteakterutseilteAkterutseile er et sjøuttrykk som betyr å seile fra. i de liberale demokratiene? Er ikke nettopp denne utviklingen en viktig trussel mot det liberale demokratiet?

Ivar Hippe, forfatter