Strømstøtten bør kunne fordeles

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten skriver i sin lederartikkel 24. september at «hytteeierne bør bruke pengene på å betale strømregningene i stedet» for å gå rettens vei. Om en rettsprosess er veien å gå, kan diskuteres, men den forestående vinteren bekymrer mange hytteeiere.

Når en familie reiser på hytta, flytter de sin husholdning fra en bolig med strømstøtte til en bolig uten strømstøtte. Derfor bør en del av rammen på 5000 kWh kunne fordeles mellom bolig og fritidsbolig for dem som ønsker det.

Ordningen jeg skisserer, må være enkel, med et engangsvalg begrenset til en bestemt fritidsbolig og utgjøre maks. 1000 kWh pr. måned og minimum 500 kWh. Husholdninger som ønsker å benytte seg av et slikt valg, melder dette inn til sine strømleverandører straks ordningen er justert.

Dette endrer ikke rammen rundt formålet med strømstøtten. Ordningen kan gjelde fra 1. november 2022 og vare så lenge strømstøtteordningen gjelder. Valget knyttes til avtalen mellom husholdningen og strømleverandørene og legges inn i den enkeltes kundeprofil. Hva skulle så stå i veien for en slik løsning?

Asbjørn Ekse, Rælingen