Debatt

Utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarus var åpen og ryddig | Ove André Vanebo

 • Ove André Vanebo

Toril Marie Øie ble nylig utnevnt til ny høyesterettsjustitiarius. Her blir hun presentert og gratulert av justisminister Anders Anundsen (Frp). Foto: Gorm Kallestad

Den nylig avsluttede prosessen om ny justitiarius har faktisk vært åpen og langt mer formalisert enn tidligere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jon Wessel-Aas’ kronikk i Aftenposten 29. februar føyer seg inn i rekken av kritiske innlegg vedrørende prosessen for utnevnelse av ny høyesterettsjustitiarius.

Les også

Toril Øie ny leder for Høyesterett

Selv om mange forsøker å gi et annet bilde, vil jeg påpeke at den nylig avsluttede prosessen faktisk har vært åpen og langt mer formalisert enn tidligere. Samtidig har Regjeringen holdt seg lojalt til fremgangsmåten som er forutsatt i forarbeidene.

Statssekretær Ove André Vanebo Foto: Andreas Slettholm

Det eneste dokumentet det ikke er gitt innsyn i, er rådgivernes vurdering av kandidatene. VG og Norsk Redaktørforening klaget innsynsavslaget inn for Sivilombudsmannen, som ga Justis— og beredskapsdepartementet medhold i at det ikke kunne kreves innsyn. Sivilombudsmannen bemerket avslutningsvis at det er behov for å vurdere regelverket og rutinene for utnevning av høyesterettsjustitiarius.

Ny regelgjennomgang

Jeg er ikke fremmed for en ny gjennomgang av regelverket for å sikre domstolenes uavhengighet. Dette ble sist gjort av Domstolkommisjonen i 1999.

Prosessen for utnevnelse av justitiarius skiller seg fra andre dommerutnevnelser på ett sentralt punkt. Mens Innstillingsrådet avgir en rangert innstilling, ble rådgivergruppen gitt i oppdrag å avgi en vurdering uten rangering. Wessel-Ass gir inntrykk av at forskjellen er mye større og langt mer problematisk. Jeg fastholder, i lojal overensstemmelse med forarbeidene, at en rangert innstilling ville binde regjeringen i større grad enn hva som var intensjonen til Domstolskommisjonen.

Ikke i strid med Europarådets anbefaling

Jeg er ikke enig i at utnevnelsesprosessen av justitiarius strider med Europarådets anbefaling. Riktignok følger ikke Norge – i godt selskap med mange andre land vi sammenligner oss med – den primære anbefalingen, hverken for ordinære dommerutnevnelser eller den prosessen som ble valgt for justitiarius. I likhet med Wessel-Aas er jeg av den oppfatning at den sekundære anbefalingen praktiseres for de ordinære dommerutnevnelser, men jeg mener at den også ble fulgt ved justitiariusutnevnelsen.

Det kan diskuteres om det ville vært fornuftig med en rangert innstilling

I den nylig avsluttede prosessen ble det oppnevnt tre uavhengige rådgivere, hvorav ett dommermedlem. Rådgiverne skulle avgi en vurdering av søkerne, uten rangering. Europarådets anbefaling artikkel 47 stiller ingen krav om at vurderingen skal inneholde en rangert innstilling. Videre er det en forutsetning at rådet som blir gitt fra det uavhengige organet i praksis følges.

Kritikk på gale forutsetninger lite fruktbart

Ved en urangert vurdering er det ikke mulig for offentligheten å bedømme om anbefalingen er fulgt. Det kan diskuteres om det ville vært fornuftig med en rangert innstilling, men da ville man samtidig gå bort fra den ordning som er forutsatt i forarbeidene.

I Europarådets anbefaling fremgår det at det uavhengige organet skal kunne «make recommendations or express opinions». Wessel-Aas synes å forutsette at dette betinger en offentlig rangert innstilling. Det er å trekke mer ut av anbefalingen enn det er dekning for.

Jeg ønsker diskusjon rundt prosessen for utnevnelse av dommere, herunder høyesterettsjustitiarius, velkommen. Kritikk basert på gale forutsetninger, slik Wessel- Aas kommer med derimot, er ikke særlig fruktbart.

Twitter: @vanebo


Her kan du lese flere debattartikler om prosessen rundt utnevnelse av ny høyesterettsjustitiarius:

Les også

Hold statsmaktene adskilte | Kristoffer Sivertsen

Les også

Stortingspresidenten: «Presidentskapet kommer ikke til å gi innspill»

Les også

Justisministeren er uryddig | Eirik Holmøyvik og Anine Kierulf

Les også

Anundsen har valgt mindre åpenhet, men han kunne valgt mer | Henrik Litleré Bentsen

Les også

Meroffentlighet vil ødelegge for rekruttering av høyesterettsjustitiarius | Anders Anundsen

Les også

Skal utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarius bli et resultat av at noen har snakket sammen?

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Debatt
 2. Regjeringen
 3. Høyesterett

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Et skritt fremover i kampen om uavhengige domstoler i Europa

 2. DEBATT
  Publisert:

  Domstolkommisjonen foreslår virkemidler for raskere behandling av rettssaker

 3. KRONIKK
  Publisert:

  2018 ble et annus horribilis for rettsstaten. Her er fire ønsker for et bedre 2019.

 4. NORGE
  Publisert:

  Direktoratet lot PwC-partner lede arbeidet med prestisjeprosjekt. Så fikk selskapet kontrakt verdt 75 mill.

 5. NORGE
  Publisert:

  Et samlet Helse-Norge vil ha åpenhet om prisen på medisin. Likevel har Regjeringen sagt ja til legemiddelindustriens krav om hemmelighold.

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Goliat: Historien om milliardoverskridelser, alvorlige nestenulykker og et bakteppe av død og mulige forbrytelser.