Debatt

Jeg er etterlatt etter selvmord

  • Torbjørn Mohn-Haugen
afp000883037-HAMi0kuxQQ.jpg

For å vise at ingen av oss er alene, utfordrer jeg alle som har lyst til å dele sin historie i sosiale medier til å bruke hashtaggen #jegeretterlatt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I store deler av fjoråret satte mediene søkelyset på selvmord og selvmordsforebygging. Lene Marlin sto frem med historien om sitt selvmordsforsøk.

Torbjørn Mohn-Haugen

Oddvar Vignes sto frem med sin historie, og det ble laget en film der Oddvar, jeg og to andre fortalte om våre selvmordsforsøk.Dette var og er svært viktig, men det å snakke om det, er ikke det samme som å gjøre noe med det.

Uhåndterlig sorg

Det er også viktig å trekke frem en gruppe som etter min mening får for lite oppmerksomhet, nemlig gruppen unge etterlatte.

Hvert år tar ca. 500 mennesker sitt eget liv i Norge. Igjen står slektninger, familie og venner med en til tider uhåndterlig sorg. Jeg vet det, fordi jeg selv er etterlatt.

18. april i 2011 fikk jeg beskjeden om at pappa hadde tatt sitt eget liv. Sjokket og sorgen sendte meg inn i et kaos uten sidestykke, som endte opp med at jeg selv forsøkte å ta mitt eget liv.

Etter at jeg kom over «det verste sjokket» er en av de tingene som har hjulpet meg at det finnes flere andre som har opplevd det samme.

Når jeg forteller historien min kommer det ofte frem at den jeg snakker med har opplevd at noen i deres egen krets har begått selvmord, noe som ikke er så rart gitt tallene på hvor mange som blir berørt hvert år.

Godt støtteapparat

Det beregnes at for hvert selvmord er det i gjennomsnitt ti pårørende. Stemmer dette tallet, betyr det at ca. 5000 mennesker opplever å miste noen ved selvmord hvert år. Derfor mener jeg dette er en gruppe det er viktig å satse på.

Særlig er det viktig å ha mer oppmerksomhet på gruppen med unge etterlatte. Vi vet at mange sliter med å komme seg tilbake på jobb og skole. Sannsynligvis vil et godt støtteapparat gjøre det enklere å se de unge etterlatte.

Ofte blir denne gruppen usynlig fordi det ofte er de voksnes sorg som får mest plass.

NRK sendte i fjor en dokumentar om unge etterlatte. Den gjorde sterkt inntrykk. og er et skritt i retning av å sette søkelyset på denne gruppen, men det trengs mer og det trengs mer oppmerksomhet. Hvor mange unge etterlatte som finnes rundt i Norge er det ingen sikre tall på, men at det er en betydelig gruppe, er det ingen tvil om. Så hva kan vi gjøre for denne gruppen?

1) Jobbe for at det finnes gode lokale tilbud til unge etterlatte rundt omkring i landet. 2) Få Helsedirektoratet til å utarbeide en egen strategi for unge etterlatte slik at de skal få informasjon og hjelp tidlig.

3) Jobbe for at landsforeningen for unge etterlatte etter selvmord (Unge Leve) får mer ressurser til sitt arbeid.

Min historie er ikke unik. Det finnes mange der ute som har slitt sterkt både med selvmordstanker, depresjoner og komplisert sorg i etterkant av et selvmord.

For å vise solidaritet og for å vise at ingen av oss er alene, utfordrer jeg alle som har lyst til å dele sin historie i sosiale medier den kommende uken med hashtaggen #jegeretterlatt.

Sammen kan vi vise at ingen av oss står alene, og at vi har unike historier det er verdt å fortelle.

@torbjrnhaugen

Les mer om

  1. Debatt