Regjeringen innfører nedre grense for skolekvalitet | Torbjørn Røe Isaksen

I løpet av våren vil Regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om skolen. Ett av tiltakene er å innføre en nedre grense for skolekvalitet.

Hvis du begynner på en skole i Finnmark, er sjansen for at du fullfører videregående på normert tid 25 prosentpoeng mindre enn om du begynner på en skole i Sogn og Fjordane. Dette viser den norske forskjellsskolen på sitt verste

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt hvor mye skoler over hele landet bidrar til det elevene lærer. Rapporten viser at det er store forskjeller mellom skolene. På det meste utgjør forskjellene over ett skoleår med læring, og Sogn og Fjordane og Finnmark skiller seg ut i hver sin ende.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Også på nasjonale prøver peker landets nordligste fylke seg ut. Én av fire niendeklassinger i Finnmark havnet på de to laveste nivåene i regning i fjor høst. Til sammenligning gjaldt dette 16 prosent av elevene i Sogn og Fjordane.

Ser vi på hvor mange som fullfører videregående skole, er forskjellene enda større: Sjansen for at eleven i Finnmark fullfører videregående på normert tid er 41 prosent, mens sjansen i Sogn og Fjordane er 66 prosent.

«Barn i Finnmark får et dårligere utgangspunkt for resten av livet», skriver Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad. Det er sterke ord. Men dessverre viser tallene over at elever i Finnmark har dårligere odds for å greie seg i videre utdanning og jobb, enn ungdom fra Sogn og Fjordane.

Nasjonalt veilederkorps

Det kan vi ikke akseptere. I løpet av våren vil Regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om skolen. Ett av tiltakene er å innføre en nedre grense for skolekvalitet. Kommuner som over tid havner under grensen, skal få tilbud om oppfølging av et nasjonalt veilederkorps.

Høyre og Regjeringen er sterke tilhengere av lokalt selvstyre, men hvis en kommune år etter år ikke klarer å gi elevene den utdanningen de fortjener, må vi sette inn målrettede tiltak for å hjelpe.

Intensivopplæring

Gjennom Lærerløftet har regjeringen satset på lærernes kompetanse. Den neste store satsingen i skolen blir tidlig innsats. Vi foreslår en plikt til å sette i gang intensivopplæring for elever som henger etter tidlig i skoleløpet, fordi det å kunne lese og regne er med på å avgjøre hvilke muligheter du får senere i livet.

Alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes. Det skal ikke ha noe å si om du bor i Finnmark eller Sogn og Fjordane.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.