Debatt

Kulturell kampanjejournalistikk

  • Dr.philos.
  • >professor
  • Rune Slagstad<br
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innkjøpsordningen. Aftenposten bedriver gravende journalistikk, og har «gjennom en ringerunde» avdekket at innkjøpsordningen for sakprosa påfører bibliotekene bøker de ikke vil ha («Disse har aldri vært utlånt», Aftenposten 28. februar). Til artikkelens totale fravær av kritisk refleksjon kommer dens kampanjejournalistiske sammenheng, nemlig Aftenpostens leder «Rare valg» dagen før. Der fremmes det merkverdige resonnement at manglende innkjøp av bestselgere blant sakprosabøkene, så som Ingar Sletten Kolloens biografi om Snåsamannen, gjør dem «vanskelig å finne i norske bibliotek». Et enkelt søk viser imidlertid at boken forlengst er innkjøpt via de ordinære kommunale budsjettene og finnes spredt ut over hele det norske bibliotekvesen, i tillegg til i over 100 000 norske hjem. Utenfor byene. Innkjøpskomiteens «rare valg» rammer særlig bibliotekene utenfor de store byene, noe Aftenposten anser underbygget av at flere bøker ved Alta bibliotek aldri er lånt ut. Blant bøkene som der «samler støv», er også min bok (Sporten). En idéhistorisk studie (Pax 2008). (Sporten) ble vedtatt innkjøpt medio januar 2009, og var klar til utlån fra Alta bibliotek den 25. februar. To dager senere kan den skarpsindige journalist konstatere at den «har aldri vært utlånt». Et enkelt søk i BIBSYS (et elektronisk biblioteksystem for hele landet, red.anm.) ville vist at Aftenposten bedriver grovt villedende journalistikk. (Sporten) er allerede utlånt eller reservert ved 20 av landets høyskole— og universitetsbibliotek. Ved filialene til Deichmanske bibliotek er i skrivende stund kun tre av seksten eksemplarer ledige. Men det var altså distriktsbibliotekene som fikk Aftenpostens vaktbikkje til å gjø. Hadde Aftenposten ringt for eksempel folkebibliotekene i Rjukan, Levanger, Verdal eller Rana – og biblioteket ved Høyskolen i Finnmark (Alta) – for å teste sin distriktstese, ville avisen funnet ut at (Sporten) allerede var utlånt derfra, etter å ha vært der bare noen dager. Ut fra avisens vinkling skjønner jeg godt at ringejournalisten ikke ringte dit. «Samler støv». Det eneste Aftenpostens artikkel har avdekket, er at renholdet ved Alta bibliotek bør skjerpes. Det må jo stå usedvanlig dårlig til når en bok rekker å «samle støv» på to dager.

Les mer om

  1. Debatt