Debatt

Mona Levins fantasiverden

  • Universitetet I Oslo
  • Professor I Sosialantropologi
  • Forf>
  • Av <forf>thomas Hylland Eriksen<
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gaarder-debatten. Mona Levin vil ha det til at jeg ønsker å frata henne sitt statsborgerskap, og forteller avisens lesere dessuten at jeg mener at "jøder ikke har vært ydmyket nok her i landet" (Aftenposten 13. august). Hvor har hun det fra?Ingenting i min kronikk (Aftenposten 10. august) kan, selv med betydelig vrangvilje, tolkes slik Levin utlegger mitt syn. Det jeg hevder, er at det generelt er vanskeligere å oppnå anerkjennelse og respekt som muslim enn som jøde i dagens Norge. For et par år siden hadde jeg den blandede fornøyelse å delta i en fjernsynsdebatt der programlederen oppfordret en ung kvinne fra Rogaland til å ta avstand fra terrorisme. Hun var jo muslim!Om og til muslimer kan man tydeligvis si hva man vil uten sanksjoner; om og til jøder kan man også si hva man vil, men ikke uten å risikere stempling som jødehater. "Kritikk av jøder fordi de er jøder . . . er ikke greit," skriver Levin.Det er jeg enig i, men de siste årene har vi ofte sett eksempler på at kritikk av muslimer fordi de er muslimer er helt greit. Oriana Fallacis krakilske utfall mot muslimer og Hans Magnus Enzensbergers spekulasjoner om islam og politikk, for å nevne to aktuelle eksempler, blir høflig diskutert uten at det gjøres forsøk på å parkere debatten gjennom lugubre personkarakteristikker.Dette er ikke et vesentlig poeng i debatten om krigen, og det er utvilsomt riktig at mange europeiske jøder — religiøse eller sekulære, for eller mot Israel - opplever ubehag når omgivelsene ber om deres synspunkter på konfliktene i Midtøsten. Men jødene er på ingen måte fritt vilt; det er det andre som er. "Krenkelse av, hån og forakt for en bestemt religion. . . er ikke greit," skriver Levin.Det lyder prinsipielt, men hvor var hun under karikaturstriden i vinter?

Les også

  1. Gaarder-debatten

Les mer om

  1. Debatt