Debatt

Kort sagt, torsdag 15. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Utdanning, antisemittisme og Fjordbyen. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Akademikere er også vanlige folk

Kari Sollien fra Akademikerne skriver i Aftenposten 30. juni at folk med master blir oversett i valgkampen. Om Arbeiderpartiet vinner valget, vil du få en sterkere velferdsstat uavhengig om du er lege, veterinær eller taxisjåfør. Etter åtte år med sentralisering, privatisering og mer til dem som har mest fra før, fortjener hele landet vårt en bedre kurs.

Alle tjener på mindre sosial og økonomisk ulikhet. Det gir folk trygghet, tillit og bedre helse. Til glede for både ungdom, pensjonister, Kari Sollien og Akademikerne.

De aller rikeste som lever av å tjene penger på å eie penger, kan bidra litt mer til fellesskapet. Rema-Reitan og Kiwi-eier Johansson har uvanlig mye penger. De er blitt 62 milliarder kroner rikere kun på ett år. Bedre fordeling sikrer felles helsetjenester, billigere barnehager og flere studentboliger.

Ansatte ved universiteter og høgskoler må sikres faste stillinger. Lektorer på videregående vil få tid og tillit. Arbeidstagere må få bruke fagkunnskap og utdanning i offentlig sektor. Unødvendig rapportering og høyrebyråkrati med sentralisert ovenfra-og-ned-styring skal erstattes. Ap vil krever tillitsreform for fag, involvering og innflytelse.

Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet


Uredelig om Israel-kritikk

I en replikk 12. juli erkjenner Torkel Brekke at ikke all Israel-kritikk er antisemittisme, men gjør likevel ikke noe forsøk på å forklare når Israel-kritikken blir antisemittisk. Dermed består hans insinuasjon om at min kritikk av Israel og sionismen er antisemittisk. Det er grovt og uredelig.

For jeg har kritisert og fordømt antisemittisme og antisemittiske angrep på Israel lenge og i utallige sammenhenger, hvilket Brekke hadde fått illustrert om han hadde fulgt referansen (i Aftenpostens nettutgave) til en kronikk jeg skrev allerede i 2006. Det er også en kronikk som peker på sammenhengen mellom antisemittisme og overgrepene mot palestinerne, en sammenheng Brekke underslår.

Derimot har Brekke rett i at noen antisemitter hevder å være antisionister. At noen antisionister på venstresiden bruker antisemittiske stereotypier i sin retorikk, er forkastelig og forsterker en uakseptabel overlapping.

Men å mene at staten Israel aldri burde vært opprettet på palestinernes bekostning, er ikke antisemittisme og like legitimt som å hevde at England aldri burde kolonisert India og Kenya. Nettopp fordi sionismen og Israel er et kolonialistisk prosjekt.

Denne realiteten forholder ikke Brekke seg til. Dermed løper han dette prosjektets ærend når han stadig identifiserer den grunnleggende kritikken av dette prosjektet med antisemittisme.

Lars Gule, førsteamanuensis, Oslo Met og Midtøsten-forsker


Er det håp om å redde Fjordbyen?

Aftenpostens kommentator Nazneen Khan-Østrem lovpriser Operastranda og Fjordbyen. Hun får støtte av Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti, som påpeker at Operaen og Operatunnelen var en forutsetning.

Men for ett år siden vedtok dessverre Oslo bystyre en områdeplan for Filipstad som hindrer visjonen om Fjordbyen. Color Lines’ fergeleie skal fortsatt legge beslag på den mest attraktive delen av Filipstad. I tillegg skal Operatunnelen forlenges, og Ring 1 vil utgjøre en barriere med over 40 meter bred vei gjennom den nye bydelen. Konsekvensen er at E18 fortsatt vil forårsake støy og forurensning langs Frognerstranda.

Naturvernforbundet, Oslo Byes Vel og velforeningene støtter et alternativt forslag, kalt Fjordbyparken. Det er tegnet ut av Niels Torp Arkitekter AS og sivilarkitekt Arne Sødal. I Fjordbyparken flyttes fergeleiet, og E18 og Ring 1 vil gå som i dag. Fjordbyparkens veiløsning vil gjøre det mulig å frigjøre Frognerstranda fra E18 i fremtiden.

Konsulentfirmaet Rambøll har beregnet at Fjordbyparkens veiløsning kan bli opptil to milliarder kr billigere enn den bystyret har vedtatt. Etter krav fra Venstre utredes nå flytting av fergeleiet.

Er det håp om å redde Fjordbyen ved å flytte fergeterminalen og finne en billigere og bedre løsning for E18 og Ring 1?

Terje Kronen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Oslo
  3. Antisemittisme
  4. Israel
  5. Filipstad
  6. Akademikerne
  7. Utdanning