Debatt

Bør en professor si nei til mer kunnskap om oljeleting i Lofoten? | Hans Jakob Hegge

  • Hans Jakob Hegge, finansdirektør i Statoil
Vi mener det er riktig å gjennomføre en konsekvensutredning av oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, skriver Statoils finansdirektør Hans Jakob Hegge.

Er nye inntekter til statskassen på 133 milliarder kroner lite? Bør vi ikke ha best mulig grunnlag for en beslutning om oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 19. juni argumenter professor Klaus Mohn for at oljeinntekter fra Lofoten, Vesterålen og Senja vil bety lite for velferdsstaten. Innlegget gjør det nødvendig å stille noen spørsmål.

Er professoren motstander av å skaffe mer kunnskap?

Norsk oljevirksomhet er bygd på kunnskap og kompetanse over mer enn 50 år. Og det er mange hensyn som må vurderes før man tar stilling til eventuell åpning av nye områder for oljevirksomhet. Vi mener det er riktig å gjennomføre en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja for å få best mulig grunnlag for en beslutning.

  • Les Aftenpostens tidligere økonomiredaktør Ola Storeng: Norge bør frede Lofoten og bare Lofoten fra oljeleting

Er Mohn enig i at det vil gi bedre kunnskap om verdiskaping, ringvirkninger og konsekvenser? Eller har han allerede tatt sitt standpunkt?

Er 133 milliarder kroner virkelig lite?

Professoren skriver at oljevirksomhet i dette området vil gi direkte inntekter til statskassen på 133 milliarder kroner. Fortsatt er det ikke gjennomført letevirksomhet, langt mindre vurdert mulige utbyggingsløsninger. Anslagene er altså meget usikre.

La oss likevel anta han får rett – er 133 milliarder, eller en årlig meravkastning fra oljefondet på fire milliarder kroner virkelig lite? Flere vil hevde at en evig kontantstrøm på fire milliarder kroner pr. år er mye. Det vil kunne finansiere flere av landets universiteter og er nesten dobbelt så mye som utlignet skatt i 2015 for bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske.

Mener han at disse viktige næringenes bidrag til velferdsstaten betyr lite? Det er jeg i så fall uenig i.

Hvilken verdi har ringvirkninger?

Mohn tar ikke med bidrag fra ringvirkninger, sysselsetting og lokal verdiskaping og sier til Aftenposten at «alternativet til sysselsetting i oljevirksomheten er ikke ledighet, men sysselsetting i andre næringer og virksomheter.»

Men det er ikke alltid lett å skape eller finne nye jobber. Det vet de som er blitt rammet av nedskjæringene i oljeindustrien.

Denne uken var jeg og så på byggingen av verdens første flytende havvindmøller, Hywind, oppgraderingen av plattformen Njord A, arbeid på verdens største SPAR-plattform Aasta Hansteen og byggingen av boligkvarteret på Johan Sverdrup. Alt foregår på Stord, med bidrag fra flere bedrifter i Sunnhordland.

Ringvirkninger av oljeindustrien hører med når man skal gi et bredere perspektiv på hvilke verdier som skapes av industriell aktivitet. Oljevirksomheten har gitt Norge et fond med mer enn 8000 milliarder kroner.

Boreriggen Eirik Raude under oljeleting enda lenger nord - mellom Hammerfest og Bjørnøya.

Det gir oss en unik økonomisk buffer, men det er ikke det eneste viktige. Det krever store investeringer og mye aktivitet for å drifte, vedlikeholde og videreutvikle feltene på norsk sokkel. År etter år betyr det milliarder i investeringer og aktivitet for norske leverandører som står for ca. 90 prosent av disse oppgavene.

På steder som Stord, Florø, Kristiansund, Brønnøysund, Harstad og Hammerfest kan man se hva oljevirksomhet betyr.

Også i Lofoten, Vesterålen og Senja kan oljevirksomhet gi store positive ringvirkninger, både under utbygging og i en driftsfase.

Dette burde ikke Mohn bagatellisere. Enkle regnestykker blir for enkelt.

Les også:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Lofoten
  2. Norsk sokkel
  3. Olje og gass
  4. Oljeindustrien