Legalisering av cannabis løser ingenting | Mina Gerhardsen

God forebyggende innsats gjør at Norge har svært lav narkotikabruk. Kun 1,7 prosent av befolkningen brukte cannabis sist måned.

Colorado, som var først ute med legalisering, opplever økt bruk i alle aldersgrupper, inkludert barn fra 12 til 17 år.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sin «internrevisjon» konkluderer Anne Siri Koksrud Bekkelund med at forbudet mot narkotika er skadelig. Argumentet hennes er basert på en beskrivelse av norsk ruspolitikk som er langt fra virkeligheten. Forebygging og helse er den norske linjen, ikke jaging og straff.

God forebyggende innsats gjør at Norge har svært lav narkotikabruk. Kun 1,7 prosent av befolkningen brukte cannabis sist måned. Norsk ungdom ligger på bunnen i Europa når det kommer til bruk.

Vi lykkes med å holde bruken lav på grunn av en kombinasjon av gode oppvekstvilkår og forebygging, klare holdninger, forbud og tidlig innsats når problemene oppstår.

Ansvaret for folk med rusproblemer ligger allerede i helsesektoren. Snart 8000 mennesker på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og utdeling av motgift mot overdose er noen eksempler på dette. Økende tall på folk som får hjelp for cannabisbruk viser også at forbudet ikke kommer i veien for å søke hjelp.

Colorado har fått økt bruk

Bekkelund mener legalisering er løsningen. Det er uklart hva det skal løse. Colorado, som var først ute med legalisering, opplever økt bruk i alle aldersgrupper, inkludert barn fra 12 til 17 år. Dette er en svært reell negativ konsekvens av økt aksept og økt tilgjengelighet.

Colorado bekrefter rusforskningen som viser at økt totalbruk gir økt problembruk. Det illegale markedet er høyst til stede, med mindreårige som viktige kunder. I Colorado er aldersgrensen for kjøp i legale utsalg 21 år. Ved legalisering i Norge må Bekkelunds bekymring for salg til sårbare mindreårige uansett møtes med andre tiltak enn lovlig salg.

Helsehjelp, ikke straff

Det er bred politisk enighet om at mennesker med rusproblemer skal møtes med helsehjelp, ikke straff. For unge gjelder påtaleunnlatelse med oppfølgingsprogram. Dette er reaksjoner som har som mål å hjelpe.

Erfaringen er at mange unge har fått livet på rett kjøl igjen gjennom slike «kontrakter». Norge er også langt fremme på alternative reaksjoner for de med rusproblemer og tunge dommer, som soning i behandling eller i narkotikaprogram.

Legalisering er ikke løsningen. Isteden må vi ta vare på det vi gjør som er bra og bli bedre der vi kan bli bedre, som økt kapasitet i rusomsorgen og god oppfølging av unge på vei inn i et rusproblem.

Her kan du lese flere artikler om cannabis og legalisering:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.