I min tid som politimester kan jeg ikke huske å ha mottatt klager på at antallet innsatte i arresten har gått ned | Hans Sverre Sjøvold

 Når patruljer kjører til arresten på Grønland, vil operasjonssentralen sørge for å sette inn en ny patrulje.

Det er ikke et mål i seg selv å få flest mulig personer inn i arresten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi har merket oss oppmerksomheten rundt pågripelser, innsettelser og tidsbruk i arresten. Som politimester i Oslo ser jeg det nødvendig å utdype og beskrive et større bilde.

Debatten i sommer har blant annet gått på belastningen ved å kjøre patruljebil inn til arresten.

Oslo er et distrikt med korte geografiske avstander sammenlignet med andre. Kjøretiden er ikke vesentlig annerledes fra Sandvika i vest enn fra Stovner i øst.

Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo

Tidligere hadde alle politistasjoner egen arrest. I Oslo ble det avviklet for over tyve år siden. Jeg kjenner ikke til at vi har mottatt ønsker om å gjenåpne de gamle arrestene i Oslo. Arresten på Grønland har mer enn god nok kapasitet til å dekke hele distriktet.

Alvorlig inngripen

Det å sette noen i arresten, er en alvorlig inngripen og stiller følgelig strenge krav til politiets bemanning, kompetanse og rutiner.

I henhold til nasjonal arrestinstruks må bemanning reflektere kravet til kvalitet. Av hensyn til sikkerheten til både de innsatte og de ansatte skal det være minst to arrestforvarere på jobb. I tillegg en vaktsjef som vurderer grunnlag for innsettelsen, behovet for innsettelse og kvalitet i saksbehandlingen.

En fortsatt forsvarlig drift i Sandvika ville bundet opp 20–25 ekstra årsverk. Det tilsvarer mye patruljekraft ute.

Tilstrekkelig patruljetjeneste

Det tar tid å sette noen i arrest. En politipatrulje som pågriper noen, må bruke tid til å skrive rapporter og å kvalitetssikre arbeidet etter innbringelse. I sum spares mye arbeid i etterkant, og flere personer slipper innsettelse i arrest.

Det er ikke et mål i seg selv å få flest mulig personer inn i arresten, men en rask og riktig oppfølging.

Området der patruljen kjører fra, blir ikke uten polititjeneste. Når patruljer kjører til arresten på Grønland, vil operasjonssentralen sørge for å sette inn en ny patrulje. Operasjonssentralen vil til enhver tid se til at vi har en tilstrekkelig patruljetjeneste i hele distriktet. Skulle det svikte, er det her utfordringen ligger.

Innkjøringsproblemer

Det har vært en nedgang i antall innbrakte i Asker og Bærum. Noe av det kan nok tilskrives innkjøringsproblemer i forbindelse med omorganiseringen. Likevel ser denne nedgangen ut til å ha startet allerede i juli i fjor, altså før nedleggelsen av arresten i Sandvika.

I Oslo for øvrig har antallet innsatte blitt redusert med 4000 de siste fire årene. Det skyldes både en reduksjon i antall straffbare forhold, men også hvordan vi jobber. Betydningen av å bruke mer tid til etterforskning er et av de viktigste kvalitetskravene i politireformen.

Rom for forbedringer

I min tid som politimester kan jeg ikke huske å ha mottatt klager på at antallet innsatte i arresten har gått ned. Godt politiarbeid tilegnes neppe flest mulige innsettelser. Det gjør derimot godt arbeid i initialfasen og god etterforskning.

Det er selvfølgelig rom for forbedringer på mange områder. Det rokker likevel ikke ved beslutningen om én arrest i Oslo.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.