Kort sagt, torsdag 18. august

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Amnesty Internationals rapport. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Tid for selvrefleksjon, Amnesty!

Amnesty Internationals rapport om ukrainske styrkers mulige manglende beskyttelse av sivile i krigføringen er blitt kraftig kritisert de siste dagene.

Dette skjer kort tid etter at Amnesty i fjor rotet seg helt bort i spørsmålet om den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er samvittighetsfange eller ikke. Først ga de ham denne statusen. Deretter ombestemte de seg og trakk statusen tilbake, bare for så å ombestemme seg og igjen gi statusen tilbake. Amnestys snuoperasjon ble naturligvis begjærlig benyttet av russiske statsmedier til å sverte Navalnyj.

Amnestys rapport må naturlig nok ses som et resultat av en likhetstilnærming. Det er av avgjørende betydning både for legitimiteten til et fremtidig rettsoppgjør og for en mulig konsolidering mellom partene at alle menneskerettighetsbrudd undersøkes.

Så langt er Amnestys rapport logisk. Men på samme måte som i Navalnyj-saken er det et spørsmål om form og timing.

Selv om Amnesty som menneskerettighetsorganisasjon har en prinsipiell tilnærming til konflikter, er de ikke isolert fra den aktuelle politiske virkeligheten.

Amnesty er en viktig aktør på den internasjonale politiske arena. Organisasjonens uttalelser kan både brukes og misbrukes av andre aktører. Dette må Amnesty ta hensyn til når de velger form og timing av sine utspill, ikke minst i en krigssituasjon.

Nå har Amnesty bommet både med form og innhold to ganger på rad i spørsmål som store deler av Europa følger tett. Dette er alvorlig, og det er tid for selvrefleksjon.

Til de som nå melder seg ut, er det viktig å minne om at Amnesty International Norge er en uavhengig enhet som har separat finansiering. Derfor vil jeg fortsatt betale min kontingent til Amnesty Norge med entusiasme. Jeg er sikker på at de formidler den rettmessige kritikken i denne saken til hovedkvarteret slik mange andre lands organisasjoner har gjort.

Brynjulf Risnes, advokat, Amnesty-medlem